Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Wachstum und Entfaltung zur grenzüberschreitenden Agropole

Groei en ontwikkeling tot Grensoverschrijdende Agropole

Het Duits-Nederlandse grensgebied met Niederrhein en de provincie Limburg is één van de belangrijkste agrobusinessregio’s in Europa. De gehele waardeketen met zijn kennisintensiviteit is hier vertegenwoordigd in een aaneengesloten gebied. De regio’s hebben verschillende accenten binnen de waardeketen en bieden daardoor een
groot potentieel aan synergie-effecten door intensievere samenwerking. Er is sprake van complementariteit.

Daardoor liggen er contacten voor de vorming van een grensoverschrijdend cluster dat met persoonlijke inbreng en kennisuitwisseling effectiever benut kan worden. De nationale grenzen zijn tot nu toe een barrière geweest als het gaat om de organisatie van gezamenlijke activiteiten. In het project zal een effectief, grensoverschrijdend
netwerk worden opgezet dat de overdracht van informatie versterkt en de grensoverschrijdende communicatie tussen bedrijven, onderwijsinstellingen, wetenschap en instellingen intensiveert. Dit helpt om kennis te vergaren en uit te wisselen en vertrouwen op te bouwen, wat een voorwaarde is voor de bereidheid tot samenwerking.
Deze samenwerking leidt tot een stimulans voor innovatie die het concurrentievermogen van bedrijven in de regio versterkt, banen veilig stelt en schept en daarmee ook de samenleving ten goede komt.

Door de uitvoering van dit project wordt een voorwaarde gecreëerd voor de ontwikkeling van de grensoverschrijdende regio tot één van de meest innovatieve en dus meest concurrerende agrobusinessregio’s van Europa. Extern kan dit een bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio.

Dit doel kan alleen worden bereikt door middel van vele kleine en een continue stroom aan maatregelen, die met dit project worden uitgevoerd. Deze weg leidt tot de groei en waarin de ontwikkeling van de agrobusinessregio, waarvan de hele regio profiteert van de agrobusinesssector een beslissende rol speelt.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.086.138,93 €

Projectlooptijd

1.7.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Agrobusiness Niederrhein e.V.

Projectpartners

Gemeente Venray, Brightlands Campus Greenport Venlo, Unbekannte KMU in Machbarkeitsstudien,

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 543.069,46 €
MWIDE NRW 106.710,04 €
Unbekannte KMU in Machbarkeitsstudien 60.000,00 €
Agrobusiness Niederrhein e.V. 144.855,89 €
Brightlands Campus Greenport Venlo 96.250,24 €
Gemeente Venray 28.543,26 €
Provincie Limburg 106.710,04 €