Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Wasserrobuste Städte

Waterrobuuste Steden

De klimaatverandering die zich voltrekt, heeft directe gevolgen voor de steden in onze grensstreek. Ze worden steeds vaker geconfronteerd met overstromingen, watertekorten, slechte waterkwaliteit en hittestress. Extreme neerslag deed zich voor in 2010 (Achterhoek-Borken), 2014 (Münster) en 2017 (Rijssen-Twente). De zeer hete en droge zomer van 2018 is een ander opvallend voorbeeld. Deze weersextremen hebben verstrekkende economische en sociale gevolgen voor de inwoners, bedrijven en gebruikers van de steden en leiden tot grote ruimtelijke uitdagingen voor het stadsbestuur. De aanpassing aan de klimaatverandering zal de komende decennia een van de belangrijkste uitdagingen voor de gemeenten en steden in de Euregio zijn. De steden Zutphen en Hengelo (Ov.), Bocholt en Münster en de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen gaan deze uitdaging samen aan. Door middel van grensoverschrijdende samenwerking ondersteunen zij elkaar hierin en benutten elkaars sterke punten om tot optimale oplossingen te komen.

De partners werken volgens de ‘meerlaagse aanpak’, die bestaat uit:
1] het voorkomen van overlast,
2] het beperken van de overlast en
3] handelen in geval van overlast.

In totaal zijn er 12 maatregelen ontwikkeld en (deels) geïmplementeerd in 3 werkpakketten. Dit gebeurt in tweeledige samenwerking zodat de partners elkaar optimaal kunnen ondersteunen en van elkaar kunnen leren. Daarnaast vindt er een regelmatige, gezamenlijke kennisuitwisseling plaats, niet alleen tussen de projectpartners onderling, maar ook met alle gemeenten en steden in de Euregio. De ervaringen, kennis en inzichten uit het project worden gecombineerd in een handboek, dat bedoeld is voor alle gemeenten en steden in de Euregio en daarbuiten, en zo ook bijdraagt aan de EUREGIO 2030-strategie.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.760.000,00 €

Projectlooptijd

1.11.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

waterschap rijn en ijssel

Projectpartners

Gemeente Hengelo, Stadt Münster, Stadt Bocholt, Waterschap Vechtstromen, Gemeente Zutphen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Stadt Bocholt 76.500,00 €
Provincie Overijssel 88.000,00 €
Waterschap Vechtstromen 90.000,00 €
waterschap rijn en ijssel 165.000,00 €
EFRE / EFRO 880.000,00 €
MWIDE NRW 176.000,00 €
Stadt Münster 61.500,00 €
Gemeente Zutphen 60.000,00 €
Gemeente Hengelo 75.000,00 €
Provincie Gelderland 88.000,00 €