Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Zorg: korter, sneller, beter

Gezondheidszorg: korter, sneller, beter

Het potentieel op het vlak van gezondheidszorg is nog niet ten volle benut en biedt volop kansen om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Wacht- en behandeltijden moeten korter, behandelingen sneller en beter, de aanpak kosten efficiënter. Door D/NL-zorginstellingen en MKB technologie en innovatie samen te brengen kan de gezondheidszorg efficiënter werken en betaalbaar blijven. Dit project komt voort uit het project Zorg Verbindt.

Binnen dit project zijn daartoe de volgende werkpakketten opgenomen:
• WP 1 Projectbegeleiding – beheer
• WP 2 Projectactiviteiten

Door samenwerking en grensoverschrijdende afstemming, kan het aanbod van voorzieningen in de zorg voor alle burgers in de Euregio Rijn-Waal verbeterd worden. Ook kan in euregionaal verband de innovatie van zorg en maatschappelijke voorzieningen worden opgepakt om in te spelen op ontwikkelingen, inzake gezonde leefbaarheid en lifestyle.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

239.980,85 €

Projectlooptijd

1.3.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Euregio Rhein-Waal

Project
Financiering

Financier Bedrag
Euregio Rhein-Waal 60.000,00 €
EFRE / EFRO 119.990,43 €
MWIDE NRW 29.995,21 €
Provincie Gelderland 29.995,21 €