Alles over Interreg VI

INTERREG VI

(2) Kleine projecten met grote effecten – De euregio’s bouwen aan Europa

De noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens

(2) Kleine projecten met grote effecten – De euregio’s bouwen aan Europa

Vandaag starten we de campagne met twee people to people-projecten uit de Eems Dollard Regio. Sinds 1977 is de Eems Dollard Regio (EDR) de noordelijkste Europese grensregio langs de Nederlands-Duitse grens. Met een kantoor in Bad Nieuweschans is de EDR sinds haar oprichting uitgegroeid tot een Nederlands-Duits ontmoetingscentrum waar grensoverschrijdende bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd én talrijke grensoverschrijdende projecten worden geïnitieerd.

Sinds 20 oktober 1997 is de EDR op basis van het Verdrag van Anholt een grensoverschrijdend openbaar lichaam. Het heeft ongeveer 100 leden: openbare instanties uit de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, en uit Ostfriesland, het Emsland en het gebied rond Cloppenburg en de daaraan grenzende gebieden. In de loop der tijd ontstonden aan beide kanten van de Europese binnengrens talrijke contacten en netwerken tussen mensen, bedrijven en organisaties. De contacten worden steeds nauwer en intensiever, maar er zijn ook nog steeds belemmeringen die dienen te worden overwonnen. De grootste belemmeringen zijn verschillende wet- en regelgevingen, maar ook de cultuur van de buren met alle verschillende gebruiken kunnen het moeilijk maken om in Nederlands-Duitse context samen te werken.

De EDR heeft haar plek gevonden als eerste aanspreekpunt in het Noorden voor alle vragen rondom grensoverschrijdende samenwerking. Voor de toekomst is de taak nog steeds de voordelen van een samengroeiend Europa te herkennen en te benutten. Daarbij is persoonlijk contact van groot belang, dat bij de EDR middels het kaderproject Net(z)werk+ wordt gerealiseerd. De ontmoetingen tussen personen, groepen en schoolklassen staan daarbij in het middelpunt. Kennisoverdracht, de uitwisseling van ervaringen en een grensoverschrijdende kennismaking spelen daarbij een hoofdrol.

Tuinen bezoeken en ideeën opdoen

Het tuinpad op – Meer dan 130 tuiniers heten je welkom in hun tuin!

In 1984 werden aan de Nederlandse zijde van het EDR-gebied voor het eerst tuinen opengesteld voor publiek. De samenwerking groeide en spreidde zich uit naar tuinbezitters over de grens in Noord-Duitsland. Het resulteerde in 1992 in een Duits-Nederlandse stichting: “In Nachbars Garten/Stichting het tuinpad op”.

Vanaf dat jaar werd ook een gezamenlijke tuingids over het gehele gebied uitgegeven. In de gids staan ongeveer 130 Duitse en Nederlandse tuinen, met adressen en openingstijden. Zo kunnen geïnteresseerde tuinliefhebbers een bezoek brengen aan de tuinen en ideeën voor hun eigen tuinen opdoen. De samenwerking verloopt heel succesvol en heeft reeds vele tuinliefhebbers bij elkaar gebracht. Zo heeft dit bijvoorbeeld geleid tot het wederzijds bezoeken van tuinders onderling en het organiseren van excursies waarbij bepaalde tuinen bezichtigd worden. Hoewel het wellicht relatief klein klinkt, is dit project van grote betekenis, omdat het de hele regio samenbrengt en het voor de bezoekers als één geheel presenteert.

 

 

Gids in drie talen

 

Orgelmagazine – in het voetspoor van Schnitger

In 2019 stonden de orgels in Groningen en Noord-Duitsland wereldwijd in de belangstelling, omdat herdacht werd dat de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger 300 jaar geleden overleed. Voor veel mensen zijn orgels nog relatief onbekend. Er zijn echter prachtige monumentale orgels te vinden in steden en dorpen in Groningen en Noordwest-Duitsland. Dit zijn niet alleen Schnitgerorgels, maar ook talrijke andere bijzondere orgels. Om cultuurliefhebbers, toeristen en bewoners bekend te maken met deze orgelrijkdom is een informatieve en aantrekkelijke reisgids gemaakt. Deze bevat veel afbeeldingen en informatie over orgels die ook voor leken te begrijpen is.

Vanaf de zestiende eeuw hebben in deze regio namelijk vele grote orgelbouwers gewerkt en in opdracht van stads- en gemeentebesturen en welvarende families prachtige orgels gebouwd. De bekendste is Arp Schnitger, die rond 1700 werkte in een gebied tussen Hamburg en Groningen. Deze gids nodigt uit om in de voetsporen van Schnitger en andere orgelbouwers de orgels ook eens in het echt te bezoeken. Het boek is beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels.