Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Actuele ontwikkelingen

in het INTERREG-programma

Comité van Toezicht Lelystad

Actuele ontwikkelingen

Op vrijdag werden 22 juni 2018 vergaderde het Comité van Toezicht van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland in het Provinciehuis Flevoland in Lelystad. De vergadering werd geopend door de heer Rijsberman, gedeputeerde van de provincie Flevoland, die welkomstwoord uitsprak aan alle leden van het Comité van Toezicht. Aansluitend werd de Worldexpo Floriade Almere 2022 gepresenteerd.

Daarnaast werd het INTERREG-project E & P Agro: elektromobiliteit in de landbouw, dat o.a. mede gefinancierd is door de provincie Flevoland, gepresenteerd. Dhr. Hackenfort, CEO van ADLER machines GmbH, Nordwalde gaf uitleg over de inhoud van het project en benadrukte het belang van grensoverschrijdende samenwerking. Het project werkt aan high-tech oplossingen, zodat onder andere minder of geen pesticiden hoeven te worden gebruikt. De heer Van der Veen, directeur bij Maatschap Van der Veen, Geesbrug, liet zien wat dit in de praktijk betekent voor de teelt.

In de vergadering van het Comité van Toezicht werden een aantal onderwerpen besproken, waaronder de stand van zaken van het programma. In het bijzonder was er aandacht voor de GrensInfoPunten INTERREG Deutschland-Nederland en werden vereenvoudigingen binnen het programma besproken. De toekomst van INTERREG 2020+ kwam ook uitgebreid aan bod.

Eveneens stond een publieksversie van het jaarverslag voor het INTERREG V A-programma voor Duitsland-Nederland voor het jaar 2017 op de agenda. Deze is hier te downloaden.