Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Belangrijke informatie

voor projecten

INTERREG Deutschland-Nederland

Belangrijke informatie

Besluit: Verdere maatregelen om de gevolgen van het coronavirus te beperken

In het kader van de coronacrisis heeft het programma INTERREG Deutschland-Nederland reeds een aantal besluiten genomen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor projecten zo klein mogelijk te houden.
Veel projecten en programmapartners hebben zich met voorstellen voor verdere maatregelen op basis van opgetreden problemen tot het programma gewend. Het programma heeft tegelijkertijd een inventarisatie en analyse van problemen en uitdagingen uitgevoerd, waarin deze voorstellen zijn verwerkt.

Het INTERREG Comité van Toezicht heeft dientengevolge op 12 juni 2020 de volgende besluiten genomen:

  • Budgetneutraleprojectverlenging voor projecten met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021

De projecten waarvan de looptijd volgens de actuele beschikking eindigt tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2021 (laatste dag inbegrepen), worden automatisch met drie maanden verlengd. Indien een project een verlenging niet wenselijk acht, kan dit door de lead partner van het project binnen twee weken na bekendmaking van dit besluit worden verklaard en blijft de oorspronkelijke looptijd ongewijzigd. Het totale budget van de projecten blijft daarbij in alle gevallen onveranderd. Dit besluit geldt niet voor de reeds verlengde projecten op basis van het besluit van het Comité van Toezicht van 30-03-2020.

  • Niet handhaven n+1 regeling jaartranche 2019

De n+1 regeling wordt voor de jaartranche 2019 niet gehandhaafd bij alle actieve projecten. De projecten zullen hierdoor aan het einde van het jaar 2020 niet gekort worden op grond van de n+1 regeling.

  • Voorkomen liquiditeitsproblemen MKB – Opschorting inhouding 5%

Na afhandeling van de laatste declaratie van een project na de einddatum van een project wordt de resterende 5% van de subsidiemiddelen uitbetaald. Er wordt dus geen reservering op ingehouden tot indiening van het bestedingsbewijs. Deze afwijkende regeling geldt tot en met 31 december 2020.