Alles over Interreg VI

INTERREG VI

BIJEENKOMST INTERREG-MEDEWERKERS

OP 10 & 11 APRIL

IN EMMEN

BIJEENKOMST INTERREG-MEDEWERKERS

Op 10 en 11 april vond een inspirerende INTERREG-bijeenkomst plaats met deelnemers die werkzaam zijn vanuit allerlei perspectieven van het INTERREG-programma. Zo waren er vertegenwoordigers van regionale programmamanagements uit Duitsland en Nederland en verschillende overheden zoals de Euregio´s en provinciën, ministeries van Nederland, Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen en de Europese Commissie.

In Emmen (provincie Drenthe) stond de eerste dag in het teken van een veelzijdige bespreking van de stand van zaken en de toekomst van het INTERREG-programma. Zo nam de heer Guus Muijzers van de Europese Commissie (DG Regio) het woord over het Europees klimaat t.a.v. regionale samenwerking en hoe programma´s als INTERREG een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen waar de EU momenteel voor staat zoals de groeiende ongelijkheid tussen lidstaten.

Vervolgens besprak de heer Peter Paul Knol (Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat) de stand van zaken van het INTERREG programma. Met ongeveer 80% van het programmabudget vastgelegd, zijn er al zo´n 107 projecten goedgekeurd en 1178 kleine projecten.

De bijeenkomst werd ook gebruikt om deelnemers input te laten geven voor het toekomstig INTERREG-beleid. In kleinere groepen wisselden vertegenwoordigers van verschillende partijen ideeën uit aan de hand van een aantal stellingen. Uit de discussies kwam o.a. het belang van Europa voor INTERREG om, naast de financiële ondersteuning, richting te geven aan de gezamenlijke belangen van Duitsland en Nederland. Er werden ook ideeën opgeworpen over of en hoe het programma vereenvoudigd kan worden voor partijen die projecten willen indienen.

Na een dag vol verdieping in het INTERREG-programma, was het de volgende dag tijd voor natuur in het kader van het project “Grenzeloos Veen”. Het prachtige Natuurpark Veenland, het hart van wat eens het grootste aaneengesloten hoogveengebied van Centraal-Europa was, bevindt zich op zowel Nederlandse als Duitse bodem en ontwikkelt zich met behulp van INTERREG tot een uniform en samenhangend natuurgebied ondanks de landgrens die ertussendoor trekt. Het veen kan dienen als verbindend thema in de grensregio door het stimuleren van natuur en bedrijvigheid. Zo bevordert het natuurpark duurzaam toerisme en productiemethoden die de natuur niet schaden.

Na de lunch was het tijd om afscheid te nemen met vele nieuwe INTERREG-contacten op zak, geïnspireerd door goede ideeën en vertrouwen in de samenwerking tussen Duitsland en Nederland!

Was u aanwezig op de INTERREG-medewerkersdag en wilt u meer foto’s zien? Log dan hier in met uw ontvangen wachtwoord.

Wilt u de presentaties nog een keer bekijken? Log dan hier in met hetzelfde wachtwoord.