Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland

Vergadert bij de Bezirksregierung Düsseldorf

op 8 maart 2019

Comité van Toezicht INTERREG Deutschland-Nederland

Afgelopen vrijdag, 8 maart 2019, vond de eerste vergadering van het Comité van Toezicht van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland van dit jaar plaats bij de Bezirksregierung Düsseldorf. Er waren vertegenwoordigers van de Nederlandse provincies, de Euregio’s, het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van Nordrhein-Westfalen, de Bezirksregierung Düsseldorf en de Bezirksregierung Münster en de Europese Commissie aanwezig. De vice-president van de Bezirksregierung Düsseldorf, de heer Schlapka, hield een welkomstwoord.

Daarna werd het project “Healthy Building Network: Business cases for healthy buidlings” gepresenteerd. Dit project speelt in op de groeiende bewustwording en belangstelling voor gezondheid en de effecten ervan op mensen in gebouwen. Het doel is om circulair te werken, waarbij efficiënt gebruik van grondstoffen er uiteindelijk voor zorgt dat geen afval geproduceerd wordt. Modern bouwen spaart grondstoffen, is ecologisch verantwoord en creëert een gezond binnenklimaat. De bouwmethode moet daarom mens- en milieuvriendelijk zijn. Dit leidt tot een stijging van de productiviteit en een afname van het ziekteverzuim. Tot eind 2021 moeten er nog meer “gezonde” gebouwen worden gebouwd. Meer informatie over het project vindt u hier.

RF-Frontend GmbH presenteerde als lead partner vervolgens het project “Heavy Duty 4.0”, de ontwikkeling van intelligente asynchrone elektromotoren voor kranen met extreem hoge hijscapaciteiten. Het project is in juli 2018 van start gegaan en zal naar verwachting eind juni 2021 worden afgerond, met een projectbudget van bijna 2 miljoen euro. Het doel is om een intelligentere motor te ontwikkelen die in staat is op komst zijnde problemen te herkennen: in de lagers van aandrijfassen, doorbranden, onjuiste bediening van toerentallen en draaimomenten en de elektrische verzorging bij overspanning. Enkele technische projectpartners zijn Philips Innovation Services en De Lepper BV. Meer informatie over het project vindt u hier.

In het vervolg van de vergadering zijn diverse onderwerpen besproken, waaronder de stand van zaken van het programma. Over het geheel genomen kan voor de lopende projecten een positieve balans worden opgemaakt. De bespreking van het voorbereidingsproces, met inbegrip van de inhoud van de stakeholderconferenties, stond ook op de agenda.