Alles over Interreg VI

INTERREG VI

De Campagne “EU delivers in the Regions”

brengt projecten uit

INTERREG Deutschland-Nederland onder de aandacht

De Campagne “EU delivers in the Regions”

Om aandacht te geven aan wat de Europese Unie betekent voor mensen in de regio, is de campagne “EU delivers in the Regions” opgezet. Verschillende regio’s uit Europa doen mee aan een reeks regionale campagnes met een uitgesproken lokaal, regionaal en tastbaar karakter! In 2020 komen bij deze voorlichtingscampagne Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, en Nederland aan de beurt.

Ook in ons programmagebied wordt een aantal projecten in het zonnetje gezet. De projecten Watten-Agenda (Eems Dollard Regio), Grenzenlos Moor-Grenzeloos Veen (Eems Dollard Regio) en E-Bus 2020: In Motion Charging (Euregio Rijn-Waal) maken onderdeel uit van deze campagne. Daarbij is steeds ook een regionale overheidspartner van het project betrokken (resp. Provincie Fryslân, provincie Drenthe en gemeente Arnhem).  Deze projecten krijgen op social media, in lokale media en met hulp van lokale influencers extra aandacht binnen heel Europa, een prachtige kans!

Zie ook:

De Waddenzee in Friesland (INTERREG-project “Watten-Agenda”): https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns2020?r=NL01

https://www.ostfriesland.travel/service/watten-agenda-nl

https://interregv.deutschland-nederland.eu/nl/project/watten-agenda-2-0-2/

https://www.europaomdehoek.nl/nieuws/europa-in-mijn-regio

 

Natuurgebied Bargerveen in Drenthe (INTERREG-project “Grenzeloos Veen”): https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns2020?r=NL02

https://nl.naturpark-moor.eu/

https://interregv.deutschland-nederland.eu/nl/project/grenzenlos-moor-grenzeloos-veen-2/

Factsheet

 

Trolley 2.0 in Gelderland (INTERREG-project “E-bus 2020: In Motion Charging”):

https://ec.europa.eu/regional_policy/nl/policy/communication/euinmyregion/regional_campaigns2020?r=NL04

https://www.ebus2020.eu/

https://interregv.deutschland-nederland.eu/nl/project/e-bus-2020-in-motion-charging-2/

Factsheet