Alles over Interreg VI

INTERREG VI

De grens als kans voor optimale spoedzorg

INTERREG-project

PREpare

De grens als kans voor optimale spoedzorg

Noodsituaties, ongelukken en pech, het zijn allemaal zaken die helaas vaak gebeuren. Voor hulp wilt u altijd bij de dichtstbijzijnde instantie terecht kunnen, zo snel mogelijk geholpen worden en de beste zorg krijgen. Hoe zit het als deze zorg zich dan niet in uw eigen land, maar in het buurland bevindt? Voor het beantwoorden van deze vraag, is het INTERREG-project PREpare („Pilot Region for Cross-border Emergency Care and Crisis Preparedness in de EUREGIO“) in het leven geroepen.

Het doel van het project PREpare is het ontwikkelen van een optimale spoedzorg voor burgers in de grensregio, waarbij de grens geen drempel meer moet zijn om zorg te verlenen. Tijd is bij noodsituaties altijd van levensbelang en patiënten moeten altijd bij de dichtstbijzijnde instelling terecht kunnen. Op het gebied van spoedzorg in het grensgebied liggen veel grensoverschrijdende kansen en dat is precies wat het project oppakt.

Webportal Spoedzorg Zonder Grenzen

Het project wil het mogelijk maken dat een Nederlandse patiënt met een hartaanval in een Duits ziekenhuis terecht kan als dit sneller te bereiken is, en natuurlijk andersom! Het project probeert deze doelstelling op een aantal manieren te bereiken. Zo realiseert het project een belangrijk instrument namelijk “Spoedzorg Zonder Grenzen”. Via dit “meldpunt” wil het project burgers en/of professionals verzoeken hun ervaringen met grensoverschrijdende spoedeisende hulp te delen. Daarnaast kunnen ook suggesties voor mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking gedeeld worden. Door het verzamelen van zowel positieve als negatieve verhalen wil het project op die manier knelpunten wegnemen en oplossingen vinden om een grensoverschrijdend verzorgingsgebied te ontwikkelen.

Structuur binnen PREpare

Binnen het PREpare-project zijn meerdere “werkpakketten” ingericht die zich met verschillende relevante vraagstukken bezighouden. Zo wordt binnen een werkpakket de kennisoverdracht aan de professionals in de spoedeisende hulp verzorgd zodat zij grensoverschrijdend kunnen en mogen werken. Binnen een ander werkpakket wordt de grensoverschrijdende risicocommunicatie behandeld, zodat in een noodgeval de communicatiestromen aan beide zijden van de grens duidelijk zijn en er snel en doelgericht gehandeld kan worden.

Duits-Nederlandse samenwerking

Het INTERREG-project PREpare heeft een looptijd van 3 jaar (01-04-2015 tot 31-05-2018) en wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierd en gecofinancierd door de Provincies Gelderland en Overijssel, de Staatskanzlei Niedersachsen, MWIDE NRW en het Ministerie van Veiligheid en Justitie – want grensoverschrijdende samenwerking is van levensbelang!

Meer informatie over het webportaal Spoedzorg zonder Grenzen vindt u onder: https://spoedzorgzondergrenzen.nl/