Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Dubbele kwalificering = dubbele kansen

op de arbeidsmarkt in de grensregio

INTERREG Deutschland-Nederland

Dubbele kwalificering = dubbele kansen

HARDENBERG/NORDHORN – Hoe fijn zou het zijn: met je Nederlandse mbo-diploma aan het werk kunnen in Duitsland, zonder allerlei administratieve obstakels. Meebewegen met de markt als er net over de grens passend werk is, en andersom. Het Alfa-college heeft samen met het Regionaal Techniek Centrum (RTC) in Hardenberg en het Duitse BTZ des Handswerks als leadpartner, onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor technische beroepen in de grensregio. Inmiddels is het INTERREG project ‘dubbele kwalificering = dubbele kansen’ afgerond.

“Het project is ontstaan tijdens de recessie. Er was weinig werk en jongeren uit de regio trokken naar het westen, terwijl er in Duitsland wél werk was”, zegt Mirko Wohlrabe, projectleider aan de Nederlandse kant.

Inzicht in bevoegdheden
Transparantie en communicatie zijn heel belangrijk. Een schema geeft de bekwaamheid van de werknemer weer: groen is voor volledige vakkennis en bevoegdheid voor autorisatie, geel voor volledige vakkennis, maar geen bevoegdheid voor autorisatie en rood staat voor geringe vakkennis, zonder gekwalificeerde uitvoering. Zo kunnen werkgevers in zowel in Nederland als Duitsland in één oogopslag zien wat iemand voor hun bedrijf kan betekenen.

Uitkomsten van het project
De resultaten van het project werden op maandag 11 november 2019 in de Nino-Hochbau in het Duitse Nordhorn aan meer dan 60 mensen uit politiek, onderwijs en bedrijfsleven gepresenteerd door de projectpartners Hugo Kirchhhelle van het BTZ des Handwerks en Mirko Wohlrabe van het Alfa-college. Thema van de slotbijeenkomst was “Vakmensen in de regio – opleiden, doorleren, binden”. Zo vertelde Lena Clausen van de IHK Flensburg over haar ervaringen met betrekking tot grensoverschrijdend opleiden bij het Deens-Duitse Interrreg project “Starforce”.

De conclusie die het projectteam trekt, luidt: erkenning van diploma’s in Duitsland, is niet noodzakelijk voor ongereglementeerde opleidingen. Transparantie daarentegen is wel heel belangrijk. Inzicht in vakbekwaamheid van de werknemer. Zo kan een student dus zonder belemmeringen in het grensgebied aan de slag! Hans-Joachim Haming van de Duitse Arbeitsagentur beaamt: “Het moet vanzelfsprekend worden dat wij ons op ieder vlak, of dit nu op werk-, politiek- of opleidingsniveau, soepel gaan bewegen.”

Tijs de Bree, gedeputeerde van de provincie Overijssel pleitte ervoor om nog meer beroepen met elkaar te vergelijken. “Exact zulke heel concrete initiatieven helpen op weg naar een gezamenlijke arbeidsmarkt in de grensregio.”