Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Eco-innovatie met biomassa 2019

INTERREG-project

Bio-economie

Eco-innovatie met biomassa 2019

De Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft onlangs opnieuw gewezen op de drastische gevolgen van de opwarming van de aarde en op het belang van meer internationale activiteiten op het gebied van vermindering van broeikasgassen en een verandering van de wereldeconomie. Des te groter is de behoefte aan actie om de globale en nationale klimaatdoelen tot 2050 te bereiken en strategieën op Europees en nationaal niveau verder te ontwikkelen ter vermindering van het gebruik van grondstoffen en belasting van het milieu en versterking van biodiversiteit. De implementatie van deze acties betreffen alle economische sectoren. Duurzame en milieuvriendelijke producten en methoden op basis van biomassa en reststoffen spelen hierbij een centrale rol en bieden kansen voor bedrijven en de maatschappij.

In deze context organiseert de internationale netwerkbijeenkomst een uitwisseling van kennis over bio-economie in de non-food-sector waarbij allerlei innovatieve methoden worden besproken. Er worden actuele bevindingen uit de wetenschap en praktijk gepresenteerd alsook succesvolle voorbeelden van een efficiënte materiële energiewinning uit biomassa en reststoffen ten behoeve van een circulaire economie. Vele ondernemers zullen nieuwe productontwikkelingen presenteren.

De in het kader van het INTERREG-project ,,Bio-economie‘‘ georganiseerde bijeenkomstenreeks ,,Eco-innovatie met biomassa‘‘ vindt elke twee jaar en nu voor de zesde keer plaats. Op het congres op 20 en 21 maart worden meer dan 50 sprekers uit negen landen verwacht. Hier vindt u het programma.

De deelnameprijs voor beide congres-dagen bedraagt € 180,00 (excl. BTW). Gedetailleerde informatie over de aanmelding vindt u hier.