Alles over Interreg VI

INTERREG VI

EUROPEES JAAR VAN CULTUREEL ERFGOED

WHERE THE PAST

MEETS THE FUTURE

EUROPEES JAAR VAN CULTUREEL ERFGOED

2018 wordt het Europees Jaar van Cultureel Erfgoed

 

Het jaar 2018 staat in het teken van Cultureel Erfgoed. Voorgesteld werd dit door de Europese Commissie, besloten door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (Besluit (EU) 2017/864). De officiële opening van het Europees Jaar van Cultureel Erfgoed vindt plaats op 8 januari in Hamburg.

Het doel van dit “thematisch jaar” is het vergroten van het bewustzijn van het sociale en economische belang van het cultureel erfgoed van zowel jongeren als ouderen en om hulde te brengen aan de culturele rijkdom en culturele diversiteit van Europa. Het heeft als doel de cohesie in de samenleving te bevorderen en aan te tonen dat elk land, elke regio en elke stad op zijn eigen manier bijdraagt aan het Europese culturele erfgoed en daarom belangrijk is voor Europa.

Veelzijdig thema

Cultureel erfgoed zorgt voor economische groei, creëert werkgelegenheid in steden en regio’s en speelt een bijzondere rol bij de uitwisseling van Europa met de rest van de wereld. Juist omdat de schatten van het werelderfgoed in crisisgebieden worden bedreigd of opzettelijk worden vernietigd, acht de Commissie het passend en noodzakelijk om cultureel erfgoed tot het thema van het Europees Jaar 2018 te maken.

Allereerst wil men natuurlijk kinderen en jongeren aanspreken die in de toekomst ons erfgoed zullen behouden. Voor scholen zullen bijvoorbeeld toolkits worden gebruikt om cultureel bewustzijn te vergroten. Bovendien kunnen jongeren vrijwilligerswerk doen om cultureel erfgoed te behouden of te herstellen, en ze worden ook benaderd via social media zoals bijvoorbeeld door middel van een Instagram-fotowedstrijd die nog t/m 15 januari 2018 loopt. Dus grijp de kans! Alle informatie over deelname kunt u hier vinden.

Behoud en onderhoud van cultureel erfgoed

Het Europees Jaar zal verder slimme methoden bevorderen voor het behoud, onderhoud alsmede hergebruik van het Europese culturele erfgoed zoals participerende bestuursmechanismen waarbij lokale gemeenschappen zijn betrokken.

Door middel van verschillende initiatieven op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau zal het Europees Jaar van Cultureel Erfgoed worden uitgevoerd.  Duizenden evenementen en vieringen zijn gepland in heel Europa. De speciale editie 2018 van de Europese Monumentendagen alleen bevat meer dan 70.000 evenementen. Naast projecten en initiatieven in de EU-lidstaten zijn ook alle derde landen uitgenodigd om deel te nemen aan het Creative Europe-programma in het kader van het Europees Jaar 2018. Daarnaast zullen wereldwijd bewustmakingsactiviteiten worden uitgevoerd met behulp van EU-delegaties. De EU-delegatie in Japan is bijvoorbeeld van plan om een kalender voor het Europees Jaar op te stellen en de EU-delegatie in Mexico bereidt een tentoonstelling voor over het Europese culturele erfgoed.

Wilt u ook deelnemen?

Wilt u meer informatie over evenementen bij u in de buurt? Dan neemt u een kijkje op de website van het Europees Jaar. Meer informatie zal worden verstrekt via thematische websites van de lidstaten of worden aangekondigd door de nationale coördinatoren van het Europees Jaar.

Het totale budget voor het Europees Jaar bedraagt 8 miljoen euro. Deze middelen worden hoofdzakelijk gebruikt voor de financiering van transnationale projecten. Ook in het kader van andere EU-beleidsmaatregelen en -programma’s zullen culturele erfgoedprojecten in 2018 worden ondersteund:

  • In het kader van het Horizon 2020-werkprogramma voor de periode 2018-2020 zullen cultuurhistorische projecten ter waarde van meer dan 100 miljoen euro worden gefinancierd.
  • Het Natura 2000-netwerk organiseert een aantal initiatieven en evenementen op het gebied van natuurlijk erfgoed.
  • Er worden activiteiten uitgevoerd om cultureel toerisme te promoten en culturele routes onder de aandacht te brengen.
  • Het programma “Europa voor de burger” ondersteunt basisprojecten die bedoeld zijn om de stand van kennis van het publiek over de Europese Unie, haar diversiteit en geschiedenis te verbeteren.
  • Maatregelen ter bevordering van mobiliteit en sociale inclusie worden ondersteund door het Erasmus+ programma.
  • Via het Cohesiefonds zullen er in de periode van 2014-2020 ongeveer 6 miljard euro voor cultuur en cultureel erfgoed ter beschikking staan.

Wilt u ook deelnemen aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed of heeft u zelfs al activiteiten gepland? Meld u dan aan! Meer informatie is verkrijgbaar bij het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat (tel.: +49 (0)2821 7930-34).