Alles over Interreg VI

INTERREG VI

F.A.Q. Corona-crisis

INTERREG Deutschland-Nederland

Alles wat u moet weten

F.A.Q. Corona-crisis

Het coronavirus heeft ons voor een aantal uitdagingen gesteld. De Nederlandse en Duitse overheid hebben verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben vanzelfsprekend ook gevolgen (gehad) voor het INTERREG-programma Deutschland-Nederland.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!
Mocht u vragen hebben over de uitvoering van uw project of de huidige situatie, bekijk dan de F.A.Q. of neem contact op met de betreffende contactpersoon:

  • Een lijst met Frequently Asked Questions (F.A.Q.) vindt u hier: F.A.Q . CORONA
  • Als u een INTERREG-project beheert of projectpartner bent en specifieke vragen heeft over de mogelijke gevolgen voor uw project, kunt u te allen tijde contact opnemen met uw contactpersonen bij het voor uw project verantwoordelijke regionale programmamanagement.
  • Als u aanvrager van een mini- of klein project bent, kunt u contact opnemen met de u bekende contactpersonen bij de voor u verantwoordelijke grensregio/Euregio.

Alle programma-instanties zijn telefonisch, per email en videobellen bereikbaar.

______________

Maatregelen om de gevolgen van het coronavirus te beperken
In het kader van de coronacrisis heeft het programma INTERREG Deutschland-Nederland reeds een aantal besluiten genomen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor projecten zo klein mogelijk te houden.
Veel projecten en programmapartners hebben zich met voorstellen voor verdere maatregelen op basis van opgetreden problemen tot het programma gewend. Het programma heeft een inventarisatie en analyse van problemen en uitdagingen uitgevoerd, waarin deze voorstellen zijn verwerkt.

Het INTERREG Comité van Toezicht heeft daarom een aantal besluiten genomen:

  • Budgetneutrale projectlooptijdverlenging voor projecten met een looptijd tot en met 31 maart 2021

De projecten waarvan de looptijd volgens de actuele beschikking eindigt tot en met  31 maart 2021 zijn automatisch verlengd. Het totale budget van de projecten is daarbij in alle gevallen onveranderd.

  • Projectlooptijdverlenging

De maximale projectlooptijd van 48 maanden komt te vervallen. De stuurgroep beoordeelt op aanvraag aan de hand van een aantal inhoudelijke criteria of een voldoende basis voorligt om de verlenging toe te staan.

  • Indicatordoelwaarden

Door de huidige situatie is het mogelijk dat projecten hun geplande doelwaarden niet kunnen behalen, omdat ze beperkt zijn in hun projectactiviteiten. Wanneer de doelstellingen door de coronacrisis niet worden gehaald, moet dit via de gebruikelijke verslaglegging worden aangegeven.

  • Opschorten inhouding 5%

De resterende 5% van de subsidiemiddelen worden (indien van toepassing) al tijdens de projectlooptijd uitbetaald. Er wordt dus geen reservering ingehouden voor eventuele financiële correcties. Deze regeling geldt tot en met 31 december 2021.

__________

Het Comité van Toezicht volgt de verdere ontwikkelingen en zal indien nodig aanvullende maatregelen treffen om projecten en partners zo goed mogelijk te ondersteunen bij negatieve gevolgen.