Alles over Interreg VI

INTERREG VI

GOEDKEURING ZES NIEUWE PROJECTEN

DRAAGT BIJ AAN ONTWIKKELING

NEDERLANDS-DUITSE GRENSREGIO

GOEDKEURING ZES NIEUWE PROJECTEN

Op vrijdag 13 april 2018 werd groen licht gegeven voor zes nieuwe projecten in de grensregio. Dit gebeurde tijdens de stuurgroep-bijeenkomst van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland in het Provinciehuis Assen.

ASSEN –  Een bedrag van meer dan zes miljoen euro wordt met de goedkeuring beschikbaar gesteld ter ontwikkeling van de Nederlands-Duitse grensregio door, onder andere, het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincies Drenthe, Friesland en Groningen, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung alsmede het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland.

Onder de goedgekeurde projecten bevindt zich Common Care, een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse zorgaanbieders. Bij het project zijn het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Universitätsklinik für Medizinische Strahlenphysik van het Pius-Hospital, Klinikum Leer, Treant Zorggroep en daarnaast een netwerk van andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties betrokken.

Common Care heeft een tweeledig doel: het ontwikkelen van een duurzame infrastructuur voor grensoverschrijdende zorg en daarnaast het verbeteren van het zorgaanbod in de grensregio. Eén van de activiteiten binnen het project is het uitwisselen van patiënten aan beide zijden van de grens op het gebied van orthopedie en radiotherapie. Hiermee wordt beoogd dat mensen, die woonachtig zijn in het grensgebied, dichtbij huis de zorg kunnen krijgen die zij nodig zijn.

Franz-Josef Sickelmann, voorzitter van de stuurgroep en Landesbeauftragter für Regionale Entwicklung Weser-Ems, benadrukt het belang van Common Care voor de grensregio: “Eenieder moet toegang hebben tot goede zorgverlening. In de grensregio houdt dat in dat ook over de grens gekeken moet worden als daar specialisten zijn die in staat zijn om een patiënt sneller dan wel beter daarvan te kunnen voorzien.”

Op basis van de eerste resultaten wordt gekeken naar het uitbreiden van deze uitwisseling naar andere zorggebieden zodat er uiteindelijk een efficiënt grensoverschrijdende-zorgnetwerk kan ontstaan. Common Care beslaat een totale investering van €1.080.000,- waarvan 80% afkomstig is vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Ministerium für Bundesangelegenheiten Niedersachsen alsmede de provincies Drenthe en Groningen.

Op het gebied van innovatie en duurzaamheid vinden de projecten Food 2020 – Fase II, Grensoverschrijdende Ecologische Verbinding, Kontaktlo(o)s Laden binnenkort doorgang. Naast de al genoemde partners financieren ook het Ministerie van Economische Zaken van Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel het project Food 2020. In dit project werken meerdere partijen samen uit het gehele Nederlands-Duitse grensgebied.

Op cultureel gebied komen de projecten Joods leven in het grensgebied en Noordelijk Orkest Collectief van de grond.

“Met deze projecten worden er, in de komende jaren, activiteiten en netwerken ontwikkeld die bijdragen aan de verdere uitbouw van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en cultuur.” Met deze woorden sluit Hermann Wessels, hoofd INTERREG bij de Eems Dollard Regio, de stuurgroep-bijeenkomst.