Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Grensoverschrijdende statistiek

CBS en IT.NRW ontwikkelen samen

een databank

Grensoverschrijdende statistiek

Onlangs is de portal Grensdata geopend, hier wordt voor de grensregio relevante statistiek getoond. Grensdata is een databank met cijfers over arbeidsmarkt, economie en samenleving voor de grensregio’s van Nederland met de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en met de Belgische gewesten. Iedereen kan zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen en data over de grensregio downloaden.

De databank is het resultaat van twee projecten rondom arbeidsmarkt data, die zijn uitgevoerd binnen de Europese INTERREG-programma’s voor de grensgebieden Deutschland-Nederland en Vlaanderen-Nederland. Het gaat om de INTERREG-projecten “arbeidsmarkt in grensregio’s DE-NL” en “Werkinzicht”.

Deze databank verschaft een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de grensregio’s en biedt daarmee een betrouwbaar datafundament om belemmeringen en kansen op de arbeidsmarkt te identificeren. Dit maakt het mogelijk om effectieve maatregelen te nemen, die grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit stimuleert.