Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Grensregio 65 intelligente innovaties rijker

PROJECT IPRO-N

INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND

Grensregio 65 intelligente innovaties rijker

Hoe laat je mkb’ers de samenwerking zoeken met partners over de grens? De kansen zijn er. Zowel op commercieel als op kennisgebied is er genoeg te winnen voor bedrijven. Toch lukt het vele ondernemers maar niet om die stap te zetten. Dit signaal heeft in 2016 geresulteerd in de start van INTERREG VA project iPro-N. Inmiddels zijn 140 mkb’ers verder geholpen met hun innovatieplannen en is de grensregio 65 slimme prototypes rijker. Uit de iPro-N resultaten blijkt dat mkb’ers heel innovatief en ondernemend zijn, en dat komt juist nu tijdens de huidige coronacrisis heel goed van pas.   

iPro-N stimuleerde de ontwikkeling van intelligente producten en productieprocessen, en bood een opstap naar samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied. Dit project is in januari 2016 van start gegaan en vier jaar later in december 2019 afgerond.

Prototypes

De onder de vlag van iPro-N ontwikkelde prototypes en deelnemende bedrijven zijn divers van aard: Van de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven transportfiets om een beladen pallet te kunnen vervoeren, tot het energiezuiniger maken van afzuiginstallaties op cruiseschepen. En van intelligente gevels van gebouwen die zelf aangeven wanneer onderhoud nodig is, tot de vergroting van het bereik van bekabelde pick-and-place robots. Hierbij twee deelnemers uitgelicht:

Alkondor is een gevelspecialist uit Hengelo. Het bedrijf ontwikkelt complete gevels van ontwerp tot product en focust zich daarbij op innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Voor de ontwikkeling van een prototype van een intelligente gevel deed Alkondor een beroep op de subsidiemogelijkheden van iPro-N. Zo kunnen ze het product steeds slimmer en flexibeler maken, kunnen ze steeds meer gegevens bijhouden en uiteindelijk naar voorspelbaar onderhoud toewerken. Alkondor werkte bij het iPro-N-traject samen met Schüco Bielefeld, een Duitse ontwikkelaar en leverancier van gevelsystemen. Zij hebben geholpen om de transitie naar een circulair product mogelijk te maken.

Mercatronics GmbH heeft zich binnen iPro-N geconcentreerd op de ontwikkeling van een ‘large scale pick-and-place robot’ op kabelbasis. Tot nu toe bestonden op de markt nog geen pick-and-place robots die op kabelbasis werken. Zij hebben geprobeerd deze leemte op te vullen door een dergelijke robot te ontwikkelen die ook geschikt is voor gebruik in grotere werkruimtes. Een bijkomend voordeel van robots op kabelbasis is dat ze een stuk minder energie verbruiken en daarmee veel efficiënter zijn dan de conventionele pick-and-place robots. Binnen iPro-N heeft Mercatronics samengewerkt met Robomotive BV, een Nederlandse aanbieder van robotonderdelen. Zij hebben het systeem getest op toepasbaarheid en tevens gevalideerd. Bovendien is samengewerkt op het gebied van productoptimalisatie.

Resultaten algemeen

Door het relatief hoge risico is het voor mkb-bedrijven vaak een grote stap om te investeren in ontwikkeling. De financiële bijdrage van iPro-N dekte tot maximaal 50% van de kosten. Daarmee konden ondernemers een conceptontwikkeling, haalbaarheidsstudie, of de bouw van een prototype deels financieren. Belangrijke stappen naar de vermarkting van nieuwe producten. In totaal werd er zo ruim 9 miljoen euro geïnvesteerd in innovatie en maakte het programma meer dan 5,2 miljoen euro los bij het bedrijfsleven zelf. De afgelopen vier jaar begeleidde iPro-N in totaal ruim 140 ondernemers en zijn minimaal 2500 ondernemers geïnformeerd.

Gedurende de iPro-N looptijd hebben maar liefst 470 bedrijven deelgenomen aan intakegesprekken (fase 1), zijn 304 verdiepingsgesprekken (fase 2) gevoerd. Vervolgens hebben 48 bedrijven de fase van conceptontwikkeling (fase 3) doorlopen. Daarnaast zijn 48 bedrijven aan de slag gegaan met een haalbaarheidsstudie (fase 4) en zijn uiteindelijk 65 ondernemers nu in het bezit van een prototype dankzij deelname aan het ontwikkeltraject (fase 5).

Dit alles kon alleen maar tot stand komen door de innovatieve geest van de ondernemers uit de grensregio, de support van iPro-N en haar partners en de effectieve samenwerking die de stap over de grens voor iedereen kleiner heeft gemaakt. Dat daar grote behoefte aan is blijkt wel uit het feit dat  ondertussen het vervolgproject ‘iPro-N Continued’ is gestart.

iPro-N werd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project werd gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel, door Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung – Europa für Niedersachsen, en Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. De partners die samenwerkten binnen iPro-N waren: Oost NL (lead partner), Emsland GmbH, Novel T, Münsterland e.V., TAFH Münster en Technologie Centrum Noord-Nederland (TCNN).