Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Grijp uw kans en wissel ervaringen uit met andere grensregio’s!

ONLINENETWERK FUTURIUM

VAN DE EUROPESE COMMISSIE

Grijp uw kans en wissel ervaringen uit met andere grensregio’s!

Op 16 januari vond in het kader van de mededeling “Stimulering van groei en cohesie in EU-grensregio’s” van de Europese Commissie de tweede DG Regio-workshop “Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions” in Kopenhagen plaats.

Er kwamen experts en geïnteresseerde partijen uit de grensregio’s van Noord- en Noordwest-Europa bij elkaar. De belangrijkste aankondiging van de Commissie tijdens het evenement was de lancering van het nieuwe online platform “Boosting EU Border Regions”.

Dit EU-brede professionele onlinenetwerk maakt deel uit van de tien maatregelen die worden voorgesteld in de mededeling van de Commissie. Deze mededeling heeft tot doel manieren te vinden om de complexiteit, duur en kosten van grensoverschrijdende interactie in heel Europa te verminderen. Bovendien is de mededeling bedoeld om het bundelen van diensten langs de binnengrenzen van de EU te bevorderen.

Om de voorgestelde maatregelen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat best practices worden gedeeld, biedt het professionele onlinenetwerk deskundigen en geïnteresseerde partijen een forum om concrete kwesties en ervaringen van grensregio’s te bespreken en te presenteren alsmede mogelijke oplossingen te demonstreren ofwel te vinden.

Het platform bestaat uit negen onderwerpen: proefprojecten, gezondheid, meertaligheid, bewijsmateriaal en gegevens, informatiediensten, werkgelegenheid, elektronische overheidsdiensten, vervoer alsmede institutionele zaken.

Elk van deze gebieden staat open voor bijdragen van leden binnen en buiten de Europese Commissie. Geïnteresseerde partijen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit nieuwe discussie- en uitwisselingsplatform!