Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Hoogwateroefening:

Nederlandse en Duitse autoriteiten oefenen samen crisissituatie

Hoogwateroefening:

De crisisteams van de Duitse en Nederlandse waterschappen in het grensgebied bereiden zich voor op de gevolgen van klimaatverandering door op 10 juni 2021 een hoogwateroefening door te voeren. Doel van de oefening was de grensoverschrijdende samenwerking in geval van een ramp te verbeteren. Tijdens en crisis moeten burgers zo goed mogelijk worden beschermd tegen de gevolgen van zware regenval en overstromingen.

Het scenario dat de Duitse en Nederlandse deskundigen gebruikten om de noodsituatie te oefenen was dat de grensregio na een aantal dagen hevige regenbuien onder water staat. Van beide landen namen de verantwoordelijke organisaties deel aan de oefening, bijzondere aandacht is besteed aan interne en externe communicatie. De uitwisseling tussen de Duitse en de Nederlandse autoriteiten moet in geval van nood goed functioneren. Daarnaast hebben de organisaties hun eigen structuren en procedures geëvalueerd als onderdeel van de hoogwateroefening. Een eerdere hoogwateroefening in 2016 maakte duidelijk dat er regelmatig oefeningen moeten worden gehouden om de communicatiekanalen te testen. Evenals in 2016 zullen de resultaten van de dag gezamenlijk worden geëvalueerd.

Kort na afloop van de gezamenlijke oefendag waren de oefenleiders het eens over het nut van de oefening: “Alle deelnemers gingen met een goed gevoel naar huis, wat een goed teken is. Wij zagen dat de crisisteams actief contact zochten met het buurland. Helaas ging het niet overal van een leien dakje, en daar moeten we mee beginnen”, zegt Matthijs Overbeek, hoofd van de oefening voor het Waterschap Vechtstromen met hoofdkantoor in Almelo.

De Duitse en Nederlandse partners zien de oefening als Europese samenwerking in actie, want water kent geen grenzen, en dat geldt des te meer in het geval van overstromingen. Veel deelnemers kennen elkaar al van de oefening in 2016; de voorbereidingsfase van de hoogwateroefening van dit jaar maakte het mogelijk om de partners uit het buurland nog beter te leren kennen en de processen waar nodig bij te werken. Op die manier worden eventuele misverstanden en communicatieproblemen bij voorbaat uit de weg geruimd. Als er eenmaal contacten over de grens zijn gelegd, kan er sneller en gemakkelijker met elkaar worden gecommuniceerd en gehandeld in geval van een echte ramp.

De hoogwateroefening wordt georganiseerd door de Bezirksregierung van Münster, de (Land-) Kreise Grafschaft Bentheim en Borken, en de Nederlandse waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, in nauwe samenwerking met het NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) en de Veiligheidsregio’s van Twente en Noord- en Oost Gelderland. Vanwege de Coronapandemie vond het grootste deel van de hoogwateroefening dit jaar digitaal plaats.

De organisatie van de hoogwateroefening is tot stand gekomen in het kader van het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel. Het project is een Duits-Nederlands initiatief dat door de Europese Unie en de nationale programmapartners wordt gefinancierd in het kader van het INTERREG V A-programma. Het doel is om gezamenlijk meer te doen voor de bescherming tegen overstromingen, het toerisme langs de rivieren en de gemeenschappelijke identiteit in de regio in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Vecht en de Dinkel.

Foto: © LIVING Vecht-Dinkel