Alles over Interreg VI

INTERREG VI

INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND

BEZOEKT CULTURELE HOOFDSTAD

COMITÉ VAN TOEZICHT LEEUWARDEN

INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND

Op vrijdag 23 november 2018 vond in het Provinciehuis Fryslân in Leeuwarden de laatste vergadering van dit jaar van het Comité van Toezicht plaats. De vergadering werd geopend door de heer De Rouwe, gedeputeerde van de Provincie Fryslân, die alle leden van het Comité van Toezicht van harte welkom heette. Vervolgens werden twee INTERREG-projecten – B-R(H)APSODIE en Bio-Economy in de Non-Food Sector – gepresenteerd.

Tijdens de vergadering werden verschillende onderwerpen besproken, waaronder de stand van zaken van het programma (in het bijzonder de committering). Daarnaast werd over de GrensInfoPunten INTERREG Deutschland-Nederland en de vereenvoudigingen binnen het programma gesproken. Tevens is het communicatieplan voor 2019 aangenomen. Ook de toekomst van INTERREG 2020+ en de daarmee samenhangende lopende voorbereidingen kwamen uitvoerig aan de orde.

Na de vergadering van het Comité van Toezicht vond in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad een rondleiding plaats door de tentoonstelling “Places of Hope/Waddenkelder” in De Kanselarij. Deze tentoonstelling initieert onder andere culturele landschapsprojecten om de natuurlijke, landschappelijke en culturele geschiedenis van het bijzondere Waddenzeegebied voor een breder publiek zichtbaar te maken. In de Waddenkelder is het mogelijk om de dynamiek van de Waddenzee en haar schoonheid nog intensiever te ervaren.