Alles over Interreg VI

INTERREG VI

INTERREG-WORKSHOP

Over innovaties

In de bosbouw

INTERREG-WORKSHOP

In het kader van het INTERREG-project “kwalificatie in bos- en landschapsbeheer” vond op 30 januari een workshop m.b.t. innovaties en verdere ontwikkelingen op het gebied van bosbouwtechnologie plaats. Er werd o.a. gesproken over technische kennis van oplaadbare batterijtechnologie in de bosbouwsector, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kleine machines en snijapparatuur, digitaal wagenparkbeheer, moderne bosbouwhulpmiddelen en nieuwe touwbevestigingstechnieken voor het kappen van bomen met windondersteuning.

De deelnemers, ondernemers en medewerkers van de gemeentelijke bosbouw en gemeentes, werden ook uitgedaagd: behoeften, onderwerpen en toekomstgerichte formats voor kwalificatie en bijscholing in Duitsland en Nederland, evenals problemen en kansen van grensoverschrijdende werkopdrachten werden actief besproken en vervolgens geëvalueerd door de groep.

Voor het projectteam resulteert deze feedback direct uit de praktijk in een duidelijke bevestiging van de projectdoelen:

  • Permanente educatie is een belangrijke kwestie voor zowel werknemers als ondernemers.
  • Interactieve online onderwijs- en leerplatforms zijn een welkome aanvulling op praktische cursussen.
  • Een kwalificatie voor het Europese kettingzaagcertificaat (ECC) wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van het werk.
  • Een duidelijke reeks vereiste kwalificaties, een transparante aanbestedingspraktijk en verbeterd contact tussen actoren aan beide kanten van de grens kan helpen vertrouwen op te bouwen en de mobiliteit van ondernemers over de grens in de Euregio Rijn-Waal te verbeteren.

De geplande projectactiviteiten in het lopende jaar passen bij deze werkopdracht: bedrijfsbezoeken, workshops en werkgroepen om belemmeringen voor grensoverschrijdend werk weg te nemen, dragen bij aan de bevordering van persoonlijke uitwisselingen en de ontwikkeling van een (eu)regionaal netwerk.
Een gratis, interactief project-gebaseerd online onderwijs- en leerplatform voor het ECC is in ontwikkeling en zal in de zomer worden gebruikt tijdens de eerste cursussen.