Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Is bio de toekomst?

INTERREG-PROJECT

Groene Kaskade

Is bio de toekomst?

Bio-economie is een belangrijk thema binnen veel INTERREG-projecten. Ook het INTERREG-project Groene Kaskade houdt zich bezig met bio-economie en met biogas. Het project ziet kansen voor het verder uitbouwen van de bio-economie in de Duits-Nederlandse grensregio en richt zich met name op de biogasketen in het grensgebied.

Het project Groene Kaskade heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe innovatieve technologieën, productietechnieken en processen die relevant zijn voor de biogasketen.

Situatie in Nederland en Duitsland

In Nederland groeit de biogasmarkt de laatste jaren maar zeer beperkt. Het blijkt vaak lastig om nieuwe vestigingsinstallaties rond te krijgen. In Duitsland speelt vooral het probleem dat er relatief oude installaties staan opgesteld die nog niet over de modernste technologie beschikken. Aan beide zijden van de grens blijken dus nog weinig ontwikkelingen plaats te vinden op het gebied van de biogasketen. Samenwerking is daarom des te belangrijker. Beide landen vullen elkaar goed aan. De grensregio beschikt over heel verschillende industrieën die biomassa potentieel als grondstof kunnen gebruiken in allerhande materialen, bijvoorbeeld sterke landbouw, bosbouw en energiesector.

Duits-Nederlands samenwerkingsverband

Het project heeft om deze reden een consortium van partners gevormd dat hier in concrete innovatieve samenwerkingstrajecten aan de slag mee wil gaan. Een samenwerkingsverband van Nederlandse MKB en Duitse bedrijven, daarbij ondersteund door kennisinstellingen uit de grensregio. Dit verband zal helpen om de bio-economie in de Duits-Nederlandse grensregio verder uit te bouwen. Hiervoor moeten alle input- en output-stromen die onderdeel uitmaken van de biogasketen beter benut/verwaard worden. In het project wordt in 13 werkpakketten en één ondersteunend werkpakket gewerkt aan het verbeteren van de waardeketen.

Een concreet voorbeeld is “Tanken bij de boer”, waarbij als pilotproject direct op de boerderij een groen-gas-tankmogelijkheid wordt ingericht. Het doel van dit project is om aan te tonen dat je op boerderijschaal op eigen opgewekt groen gas kan rijden. De meerwaarde is dat hiermee het transport verduurzaamt en de toegevoegde waarde van biogas toeneemt.

Financiering

Groene Kaskade wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project wordt gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, het MWIDE NRW, de Niedersächsische Staatskanzlei alsmede de Provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en Overijssel.