Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Kick-off „VISTA“ in Heteren

Vision Supported

Truck docking Assistant

Kick-off „VISTA“ in Heteren

Op 11 maart vond in Heteren, bij een groot distributiecentrum langs de A50, de eerste projectbijeenkomst van het project ‘VISTA, Vision Supported Truck docking Assistant’ plaats. Het project, met een projectbudget van circa 2,1 miljoen euro, is gestart in januari 2019 en zal naar verwachting in juni 2022 worden afgerond.

Het concept is bedoeld om het serviceniveau en winstgevendheid in de logistiek te verbeteren. In de afgelopen jaren hebben innovaties tot een vermindering van het brandstofverbruik en emissies geleid. Inmiddels wordt op grote schaal geëxperimenteerd met autonome vrachtauto’s. Deze technologie is echter complex en kostbaar.

Met dit project wordt gezocht naar een tussenvorm, waarmee de voordelen van automatisering kunnen worden benut, zonder dat de technologische kosten zo hoog zijn dat de automatisering nooit rendabel wordt. De technologische veranderingen aan de truck zijn minimaal, omdat de chauffeur alle handelingen zelfstandig blijft uitvoeren.

Het doel van het project is, logistieke centra en havens zo in te richten dat logistieke processen en de afhandeling voor chauffeurs eenvoudiger worden en er minder schade ontstaat. Een groot voordeel is dat de uiteindelijke kosten van het project voor de bestaande vloot lager zullen zijn, omdat de extra hardwarekosten zeer beperkt zijn en het project snel kan worden uitgevoerd.