Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Klimaatvriendelijke warmtevoorziening door Duits-Nederlandse samenwerking

INTERREG-PROJECT

WiEfm

Klimaatvriendelijke warmtevoorziening door Duits-Nederlandse samenwerking

Sinds de klimaatconferentie in Parijs (2015) is het duidelijk dat er nog veel te winnen valt om de klimaatdoelstellingen te realiseren. In de warmtesector wordt bijvoorbeeld nog maar weinig gebruik gemaakt van duurzame bronnen en daar wil het INTERREG-project “Warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren” (WiEfm) verandering in brengen. In het project worden de basisprincipes van warmtebenutting en de warmtemarkt bestudeerd, worden kansen voor besparingen en efficiënte technologieën uitgewerkt, technische oplossingen voor een optimaal gebruik gepresenteerd en worden eigen warmteprojecten uitgevoerd en begeleid.

Dit alles gebeurt in Duits-Nederlandse samenwerking met de wetenschappelijke steun van Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter van de Fachhochschule Münster en Ir. Jan de Wit van de Saxion Hogeschool in Enschede. Zij werken samen met de Wirtschaftsfördergesellschaften van de Regio‘s Borken, Coesfeld en Steinfurt, de „Abfallwirtschaftsgesellschaft“ van de Regio Warendorf en de Nederlandse stichting kiEMT uit Arnhem.

Een concreet projectvoorbeeld is een duurzame warmtevoorziening dat in de muziekwijk (nieuwbouwwijk) in Zwolle is aangelegd. In deze wijk zijn iets meer dan driehonderd energiezuinige woningen gebouwd waarbij de warmte voor de huizen voor 80% uit verbranding van houtsnippers wordt gehaald. Als de vraag naar warmte omhoog gaat, kan er worden bijgestookt met aardgas. Om het aandeel van duurzame energie te vergroten, is er ook een opslag gebouwd waar warmte in kan worden opgeslagen om de piekvraag op te vangen. De houtsnippers zijn afkomstig van snoeihout uit de bossen van de omgeving Zwolle: lokale energiebronnen worden lokaal benut.

Daarnaast worden er in het project een aantal casestudies uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar de duurzame warmteverzorging van een gebied, het reduceren van CO2-uitstoot en samenwerking tussen publieke partijen en bedrijven.

Het Duits-Nederlandse project WiEfm wordt financieel gesteund door de Europese Unie (EFRO) in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland en mede door ondersteuning van de universiteiten en projectpartners alsmede diverse MKB’s en gemeenten.

Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op http://www.wiefm.eu/.