Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Nederlandse en Duitse partners samen sterk in de strijd tegen borstkanker

INTERREG-project InMediValue

BORSTKANKERMAAND OKTOBER

Nederlandse en Duitse partners samen sterk in de strijd tegen borstkanker

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Om stil te staan bij de impact van deze ziekte is de maand oktober wereldwijd in het leven geroepen om het publieke bewustzijn van kanker te versterken en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen. Onderzoekers en artsen zijn constant zoekende naar nieuwe, betere en minder belastende behandelingen tegen kanker, zodat patiënten effectiever geholpen kunnen worden. Ook de projectpartners van het grensoverschrijdende INTERREG V – project InMediValue dragen er gezamenlijk aan bij dat vrouwen in de toekomst minder pijn ervaren bij de opsporing van borstkanker, maar ook dat de behandeling van borstkanker efficiënter kan worden uitgevoerd door chirurgen. Het project startte twee jaar geleden in de Duits-Nederlandse grensregio en loopt nog door tot en met september 2021.

Vrouwen in Nederland en Duitsland krijgen vanaf hun 50ste levensjaar een uitnodiging voor een borstonderzoek, waarbij borstkanker vroegtijdig kan worden opgespoord. Dit gebeurt met een mammografie. Echter wordt een mammografie vaak als pijnlijk ervaren, omdat de mammogram gemaakt wordt door de borst plat te drukken onder een compressieplaat. Bij het UKM in Münster vonden in de afgelopen maanden studies plaats, waarbij aan vrouwen gevraagd werd naar het ongemak tijdens de mammografie. Tegelijkertijd werden metingen verricht om beter te begrijpen of dit ongemak wordt veroorzaakt door een instelling van het mammografiesysteem. Op basis van deze resultaten willen de artsen en wetenschappers de mammografieapparatuur aanpassen zodat het onderzoek minder belastend is. 3D-mammografieonderzoeken kunnen hierbij in de toekomst een belangrijke rol spelen.

In 4 procent van de gevallen is er bij een mammografieonderzoek een afwijking zichtbaar, waarop een vervolgonderzoek zal plaatsvinden. Dit vervolgonderzoek wordt als emotioneel belastend ervaren vanwege de tussentijdse onzekerheid over de vraag of de betrokken vrouw daadwerkelijk borstkanker heeft. De projectpartners van InMediValue houden zich bezig met nieuwe onderzoeken en technieken op basis van kunstmatige intelligentie. Dit maakt het mogelijk om al bij de eerste mammografie de afwijkingen te herkennen die goedaardig zijn. De kwaliteit van de mammografie wordt hierdoor verbeterd, waardoor minder patiënten met goedaardige afwijkingen vervolgonderzoeken moeten ondergaan.

Bovendien wordt binnen het project gekeken naar nieuwe technieken die zullen gaan bijdragen aan de optimalisatie van een chirurgische tumorverwijdering. Door gebruik te maken van fluorescerende of magnetische componenten die weefsel of lymfeklieren markeren zullen chirurgen in de toekomst betere ondersteuning krijgen bij het lokaliseren van de tumor tijdens de operatie. Daarnaast werd de compatibiliteit van de componenten van de marker op het menselijk lichaam onderzocht, waarbij de eerste potentiële veelbelovende kandidaten voor tumormarkering werden geïdentificeerd.

In het kader van het INTERREG-programma “Duitsland-Nederland” wordt het InMediValue-project uitgevoerd. Hiervoor stelt de Europese Unie een subsidie beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast behoren tot de nationale co-financiers de provincies Overijssel en Gelderland en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en aan Duitse zijde het Wirtschaftsministerium van Noordrijn-Westfalen. Tot slot wordt het project door regionale partners gefinancierd. Hiertoe behoren: Screenpoint Medical BV, Sigmascreening BV, Cysal GmbH, TAFH Münster GmbH, het EUREGIO Biotech-Center van de FH Münster, het MIRA Instituut van de Universiteit Twente en het Intituut voor Klinische Radiologie van de Universiteitskliniek Münster.

Aanspreekpartner van het hierboven omschreven project is Prof. Dr. Karin Mittmann, EUREGIO BioMedtech Center, FH Münster. Per e-mail te bereiken via mittmann@fh-muenster.de.

Op de foto (v.l.n.r.): Dr. med. Anika Brameier, IKR; Brigitte Hurtienne, MTRA, IKR; Prof. Dr. Karin Mittmann FH Münster (Projektleitung InMediValue), Dr. Jerry de Groot, Sigmascreening; Monique van Lier, Sigmascreening; Ivo Aarninghoff, Sigmascreening; Marlies Spandau, ltd. MTRA, IKR; Univ.-Prof. Dr. med. Walter Heindel, IKR. © UKM/Wibberg.