Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Netwerk “Grenzhoppers“ bekroond

Duurzame samenwerking

tussen grensgemeenten

Netwerk “Grenzhoppers“ bekroond

Binnen het “Grenzhoppers“-netwerk werken medewerkers van inmiddels 16 grensgemeenten, bedrijven en culturele instellingen uit de Achterhoek en het Westmünsterland actief samen aan uitwisseling en afstemming, concrete initiatieven en de grensoverschrijdende oriëntatie van hun organisatie. Dit vrijwillige samenwerkingsverband is onlangs met een bijzondere prijs voor “kommunale Europaarbeit” van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen bekroond.

Bij de “Grenzhoppers” horen de Nederlandse gemeenten Aalten, Berkeland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Aan de Duitse kant zijn het de steden Ahaus, Borken, Isselburg, Rhede, Südlohn, Vreden en Bocholt. Het netwerk is sinds de start van het initiatief in juni 2016 gegroeid tot bijna 200 deelnemers.

Bottom-up-initiatief voor kennismaken, afstemmen en uitwisselen

Het doel van het netwerk is praktische, duurzame en toekomstgeoriënteerde grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten. Hierbij staat aan de ene kant de kennismaking van de deelnemers onderling centraal, om de koudwatervrees in verband met grensoverschrijdende contacten weg te nemen en concrete contactpersonen te vinden. Daarnaast vindt een actieve uitwisseling van kennis en ervaringen plaats en worden grensoverschrijdende projecten geïnitieerd en uitgevoerd. De grenshoppers hebben hiervoor vijf werkgroepen met de thema’s economie, cultuur, onderwijs, toerisme en welzijn opgericht. Groepen op het gebied van wonen en demografische ontwikkelingen zijn gepland. Twee keer per jaar vinden plenaire bijeenkomsten plaats.

Een bijzonderheid van de “Grenzhoppers” is dat het initiatief voor het vormen van een netwerk en de netwerkactiviteiten niet door de bestuurders, maar op ambtelijk niveau is genomen, omdat er juist op dit niveau veel behoefte is aan betere onderlinge afstemming. De meerwaarde van de “Grenzhoppers” is dus de voortdurende uitwisseling tussen contacten van de gemeenten en andere organisaties. De regelmatige ontmoetingen helpen bij het vermijden van parallelle ontwikkelingen en bij het optimaliseren en gemeenschappelijk uitvoeren van ideeën aan beide zijden van de grens.

Nordrhein-Westfalen reikt prijs uit

In het kader van de onderscheiding “Europaaktive Kommunen in Nordrhein-Westfalen” van de deelstaat NRW hebben de “Grenzhoppers” onlangs een bijzondere prijs in de categorie “netwerkvorming en behartigen van belangen” ontvangen. De Europaminister van NRW, Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, heeft de prijs aan de burgemeester van Bocholt, Peter Nebelo, enkele ambtgenoten en andere vertegenwoordigers van het netwerk uitgereikt.

De „Grenzhoppers“ worden in het in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), als activiteit binnen het ‘Kaderproject Prioriteit II EUREGIO’. Het project wordt gecofinancierd door MWIDE NRW, Niedersächsisches MB, de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel en de EUREGIO.

Meer informatie over de “Grenzhoppers“ vindt u hier: www.grenzhoppers.eu