Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Niet alleen waterrobuust, maar ook waterbewust –

Brochure over het project “Waterrobuuste Steden”

Niet alleen waterrobuust, maar ook waterbewust –

Terwijl sommige steden bij zware regenval te kampen hebben met een teveel aan water op straat en in rivieren, kampen andere steden met het omgekeerde probleem: er is te weinig water. Dit zijn verschillende problemen: de een wil water winnen en de ander wil water omleiden naar andere gebieden. De doelstellingen zijn ook verschillend, maar de problemen lijken sterk op elkaar, omdat het in beide gevallen gaat om de vraag hoe water het best kan worden opgeslagen. Wat zijn mogelijke oplossingen? En zijn er gelijkaardige benaderingen?

De effecten van klimaatverandering zijn duidelijk zichtbaar. In de Euregio hebben de gemeenten en waterschappen steeds vaker te maken met weersextremen zoals wateroverlast, droogte en hittestress. Aanpassing aan klimaatverandering is de komende decennia één van de belangrijkste uitdagingen voor de steden. In de Euregio pakken de steden Bocholt, Münster, Hengelo en Zutphen samen met de Waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel deze uitdaging op, in het project “Waterrobuuste Steden”.

Volgens Berthold Reloe (Stadt Münster) helpt het project ervoor te zorgen dat problemen zoals klimaatverandering samen met de Nederlandse buren worden aangepakt, aangezien zij met dezelfde problemen te maken hebben. Hierbij sluit Brenda Koopman (Waterschap Vechtstromen) zich aan, water en klimaat houden zich niet aan landsgrenzen. Men lijkt vaak meer op elkaar dan men van tevoren had verwacht. Zo betrekken beide dus burgers bij hun projecten, maar op verschillende manieren, wat de uitwisseling zo interessant maakt. Berthold Reloe zegt dat ook de doelstellingen vaak dezelfde zijn, maar dat beide landen verschillende manieren kiezen om ze te bereiken.

Voorkoming en beperking van waterproblemen

De eerste ‘laag’ van de meerlaagse benadering betreft het voorkomen van overlast door optredende piekbuien of extreme hitte. Dit kan door maatregelen te treffen waardoor bijvoorbeeld minder (vaak) water op straat optreedt, zoals het aanpassen van afvoerroutes van water.

De tweede ‘laag’ van de benadering betreft het beperken van de door klimaatverandering veroorzaakte effecten, bijvoorbeeld door water op straat te beperken of watergangen aan te passen waardoor deze meer water kunnen bergen.

De derde ‘laag’ betreft het adequaat optreden bij door klimaatverandering veroorzaakte extreme droogte of wateroverlast, o.a. door het werken met goede, actuele (grensoverschrijdende) calamiteitenplannen.

Brochure “Waterrobuuste Steden”

De helft van de projectperiode is nu voorbij. Sommige deelprojecten liggen op schema, terwijl andere deelprojecten zijn aangepast als gevolg van de coronamaatregelen of nog moeten wachten op de volgende stap.

Er is nu een brochure over het project gepubliceerd, die u via de onderstaande link online kunt bekijken of downloaden. Het bevat verschillende leuke interviews (uitgeschreven in verhalen) over het project “Waterrobuuste Steden”.

Digitale brochure WaRo NL