Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Programmapartners bespreken actuele ontwikkelingen

in het Comité van Toezicht

op 23 juni 2017

Programmapartners bespreken actuele ontwikkelingen

Op 23 juni 2017 vond in Steinfurt een vergadering van het Comité van Toezicht plaats. Het Comité van Toezicht werd geopend met een projectpresentatie van Prof. Dr. Wetter over het INTERREG-project WiEfm. Doel van het project WiEfm – “warmte in de Euregio – focusseren en moderniseren”, is het bevorderen van een koolstofarme en duurzame warmtevoorziening in de grensregio. Het onderwerp warmte moet voor bedrijven en gemeenten beter tastbaar en bruikbaar worden om de klimaatdoelstellingen te bereiken en de overgang naar een duurzame warmtevoorziening te promoten.

In Duitsland is circa 30% van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen. In Nederland ligt dit percentage rond de 6%. Er valt op dat gebied dus nog veel te winnen.

Het project WiEfm ontwikkelt methoden voor een efficiënte productie, distributie en inzet van duurzame warmte. In de komende vier jaar wordt de basis van de warmtelevering en de warmtemarkt in de grensregio onderzocht, worden besparingsmogelijkheden en technologieën ter verbetering van efficiëntie uitgewerkt en technische oplossingen gepresenteerd. Met concrete casestudies en haalbaarheidsstudies in de praktijk wordt in de komende jaren essentiële kennis en ervaring opgebouwd. Hiermee wordt een basis gelegd voor de energietransitie op het gebied van warmte.

Tijdens de vergadering werden vervolgens verschillende thema’s behandeld, waaronder de stand van zaken van het programma en de programma-evaluatie. Daarnaast werd er uitgebreid gesproken over vereenvoudigingen voor kleine projecten, zoals scholierenuitwisselingen, binnen het programma. Hieraan wordt hard gewerkt. Bij het Comité van Toezicht waren twee vertegenwoordigers van het “Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft” aanwezig. Zij waren te gast om inzicht te krijgen in de structuur van het INTERREG Deutschland-Nederland programma.