Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Arbeitsmarkt Nord - Arbeidsmarkt Noord

Arbeitsmarkt Nord - Arbeidsmarkt Noord

Het project stimuleert de ontwikkeling van één grensoverschrijdende sociaal economische regio waarin de kansen op arbeids- en onderwijsmarkt grensoverschrijdend benut worden. Een gebied waar inwoners, onderwijs en bedrijfsleven samenwerkt zodat de EDR als één dynamische regio functioneert. Hierdoor is de regio beter in staat in te spelen op veranderingen op sociaal en economisch vlak en kan de concurrentiepositie worden versterkt.

Dit wordt bereikt door diverse grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden binnen de opleidings- en arbeidsmarkt vanuit een marktgerichte benadering waarbij de focus ligt op het verbinden, stimuleren en activeren van sectoren, onderwijs, MKB en andere werkgevers. Werkgelegenheid creëren, jonge talenten behouden en nieuwe talenten en vakkrachten aantrekken waarmee de economie gezamenlijk gestimuleerd wordt.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.289.644,00 €

Projectlooptijd

1.10.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

D und NL Arbeits- und Ausbildungsmarktpartner,

Project
Financiering

Financier Bedrag
D und NL Arbeits- und Ausbildungsmarktpartner 1.351.238,00 €
Provincie Drenthe 168.717,00 €
EFRE / EFRO 2.144.822,00 €
Eems Dollard Regio 0,00 €
Provincie Fryslân 59.358,00 €
Provincie Groningen 168.717,00 €
MB Niedersachsen 396.792,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 0,00 €