Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Bewilligende Stelle

Beschikkende Instantie INTERREG V

Dit project is onderdeel van de technische bijstand van het INTERREG-programma. Daaronder vallen alle instanties die samen verantwoordelijk zijn voor het programmabeheer.

De beschikkende instantie doet de projectdragers in het INTERREG V-programma Deutschland-Nederland op basis van het besluit van de stuurgroep een beschikking toekomen. Daarmee ontvangt de lead partner uit één hand een beschikking inzake een financiering uit verschillende bronnen, hetgeen de afwikkeling van de financiering vergemakkelijkt. Door het aangaan van een rechtsverhouding wordt eveneens een mogelijkheid gecreëerd om juridisch te klagen.

De beschikkende instantie is gevestigd bij de Bezirksregierung Münster.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.200.000,00 €

Projectlooptijd

5.12.2014 - 31.12.2022

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

Bezirksregierung Münster

Project
Financiering

Financier Bedrag
Bezirksregierung Münster 0,00 €
MB Niedersachsen 100.964,92 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 227.171,21 €
EFRE / EFRO 629.753,92 €
MWIDE NRW 242.109,95 €