Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

BioÖkonomie im Non-Food-Sektor

Ontwikkeling van een groene productiestructuur, biobased producten en netwerkvorming tussen hogescholen, Centers of Competence en universiteiten

In het INTERREG VA Project Bio- Economie in de Non-Food sector zijn van 2015 tot 2019 nieuwe biobased producten en materialen ontwikkeld die bijdragen aan een duurzame maatschappij, zuinig zijn met natuurlijke grondstoffen en helpen om de CO2 uitstoot te verminderen. Onder leiding van de Eems Dollard Regio (EDR) werkten wetenschappers en bedrijven grensoverschrijdend samen. In totaal is 7,7 miljoen euro geïnvesteerd, daarvan kwam 3,8 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Naast de vooraf vastgelegde, gedefinieerde projecten was er voor bedrijven de mogelijkheid om met innovatieve ideeën deel te nemen aan “open projecten”. Dit heeft geleidt tot verschillende product en proces innovaties zoals; een biocomposieten fietspad, een biobased tiny house, composteerbaar opbindgaren voor de tomatenteelt, biobased verkeersborden, inhoudstoffen uit Tagetes, een biologische zaadgoedcoating, evenals garens uit algen voor textieltoepassingen. Dit project wordt verder vervolgd door het INTERREG VA project Bio-Economie-Groene Chemie, waarbij nog meer nadruk ligt op inhoudstoffen uit planten en vetten voor chemische toepassingen en het opzetten van productieketens voor natte teelten. Naast de EDR namen de volgende projectpartners deel aan het projectmanagement: Het Kompetenzzentrum 3N in Werlte, de Hochschule Osnabrück/ Lingen, de NOM in Groningen en Stenden Hogeschool in Emmen. Het grensoverschrijdende project “BioEconomy” werd in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland door de Europese Unie ondersteund uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het project werd gecofinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel en door de deelstaat Niedersachsen.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

7.773.971,16 €

Projectlooptijd

1.6.2015 - 31.5.2019

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

Kompetenzzentrum 3N e.V., Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen, KMU Bioökonomie, N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, KMU Open projecten, Stichting Stenden Hogeschool (Green Pac/Stenden Pré), Overige kennisinstellingen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
KMU Open projecten 331.099,24 €
Eems Dollard Regio 0,00 €
Provincie Drenthe 107.571,02 €
Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen 64.970,42 €
EFRE / EFRO 3.886.985,08 €
Provincie Groningen 28.603,98 €
Provincie Noord-Brabant 66.009,94 €
Kompetenzzentrum 3N e.V. 189.587,67 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 366.721,02 €
Stichting Stenden Hogeschool (Green Pac/Stenden Pré) 422.681,53 €
Provincie Gelderland 3.667,33 €
KMU Bioökonomie 1.569.161,49 €
Provincie Flevoland 3.911,22 €
Provincie Fryslân 6.112,22 €
Overige kennisinstellingen 87.084,35 €
N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 0,00 €
Provincie Overijssel 28.603,98 €
MB Niedersachsen 611.200,69 €