Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Common Care

Common Care – hoogwaardige zorg over de grens dichtbij huis in de EDR

Common Care behelst het ontwikkelen van een duurzame infrastructuur voor grensoverschrijdende gezondheidszorg evenals de verbetering van de toegankelijkheid en het doelmatig gebruik van het zorgaanbod in de EDR. Dit zal tot stand komen door samenwerking tussen zorginstellingen in Noord Nederland en in Nedersaksen. Centraal in het project staat de opbouw van een euregionale zorgregio voor geplande zorg door samenwerking over de grens op vlak van innovatieve preventie, diagnostiek en behandeling.
Onderzocht wordt hoe de zorgcapaciteit in de Eems Dollard Regio optimaal te gebruiken, niet gehinderd door landsgrenzen maar dicht bij huis, inspelend op de fluctuaties in zorgvraag en zorgaanbod. Een tekort bijv. aan Duitse reumatologen en endocrinologen of aan Nederlandse kinderartsen en MDL-specialisten kan opgelost worden door mobilisatie over de grens van ofwel de zorgprofessional ofwel de patiënt. Dit gebeurt gecoördineerd en in nauw contact met de patiënt, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, om zo de behandel- en de financieringsroute uit te zetten.

Tevens start Common Care met de ontwikkeling van twee concrete euregionale zorgtrajecten: orthopedie en radiotherapie, waarbij directe uitwisseling van patiënten naar de buurlanden plaatsvindt. Hierdoor zal er een kettingreactie ontstaan, zowel zorgprofessionals als patiënten zullen de mogelijkheid tot zorg dichtbij huis, in het buurland verspreiden. Daarop inspelend zullen de projectpartners gedurende de uitvoering van het project andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuurders in de grensregio stimuleren tot het ontwikkelen van andere grensoverschrijdende behandeltrajecten, zodat er een efficiënt en hoog kwalitatief EDR-zorgnetwerk ontstaat.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.080.000,00 €

Projectlooptijd

1.5.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Pius-Hospital Oldenburg

Projectpartners

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Klinikum Leer gemeinnützige GmbH, Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), Reha-Zentrum Am Meer, Treant Zorggroep,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Reha-Zentrum Am Meer 5.796,00 €
Klinikum Leer gemeinnützige GmbH 24.000,00 €
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 57.102,00 €
MB Niedersachsen 224.000,00 €
Provincie Groningen 50.000,00 €
Pius-Hospital Oldenburg 81.102,00 €
EFRE / EFRO 540.000,00 €
Provincie Drenthe 50.000,00 €
Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) 24.000,00 €
Treant Zorggroep 24.000,00 €