Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Dachprojekt Arbeitsmarkt - Koepelproject arbeidsmarkt

Koepelproject arbeidsmarkt

Binnen het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” slaan diverse partners in het Noorden de handen ineen om één gezamenlijke grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio te creëren. Eén regio waarbij het gewoon is om stages en banen te vinden en kansen te verzilveren zonder dat de grens hierbij een rol speelt.
Met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheden bouwen wij in verschillende deelprojecten, onze bouwstenen, aan één grensoverschrijdende regio.

Voorbeelden van actuele initiatieven:

Werkgeversadvisering waarbij werkgevers in de grensstreek actief benaderd worden om personeel en studenten over de grens te vinden én te werven.

Zorgen voor… Zorgen: dat… is een samenwerking tussen zorginstellingen, onderwijs en bedrijfsleven om studenten in het buurland stage te laten lopen en praktijkervaring op te laten doen.

Bij Praktitrans zijn vakkrachten, bedrijven en ondernemers in de grensstreek betrokken. Scholieren worden geïnformeerd over opleidingsmogelijkheden in het buurland. En er wordt bijvoorbeeld een ‘Notfallplan’ ontwikkeld om bij grote reorganisaties werknemers in de grensstreek te herplaatsen.

Met het grensoverschrijdende Statistiekproject worden gegevens verzameld en geanalyseerd over de arbeidsmarkt.

Bij GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) in Bad Nieuweschans kan iedereen die een stap over de grens zet, terecht voor gratis informatie en advies over wonen, werken, studeren en ondernemen. De adviseurs van GIP EDR zijn op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar via: 0597-521818.

Een factsheet over het project vindt u tevens hier.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.297.398,96 €

Projectlooptijd

1.7.2015 - 30.6.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

D und NL Arbeits- und Ausbildungsmarktpartner,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Drenthe 145.125,53 €
Eems Dollard Regio 16.409,96 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 71.492,52 €
MB Niedersachsen 407.978,25 €
D und NL Arbeits- und Ausbildungsmarktpartner 1.324.537,99 €
EFRE / EFRO 2.140.494,50 €
Provincie Fryslân 46.234,68 €
Provincie Groningen 145.125,53 €