Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Durch Neugier Lernen

Door Nieuwsgierigheid Leren

De economische ontwikkeling in de Euregio is gebaat bij een verregaande samenwerking op het terrein van wetenschap en techniek. Dit vraagt om goed opgeleid en gemotiveerde mensen, die open staan voor grensoverschrijdende samenwerking en die deze vorm kunnen vanuit een gemeenschappelijke kijk op wetenschap en techniek. Onderzoek laat zien dat de ontwikkeling van een dergelijke houding al op jonge leeftijd begint. Het DNL project wilde deze houding realiseren door innovatie van het wetenschaps- en techniekonderwijs aan jonge kinderen in de euregio. Partners uit onderwijs en onderzoek hebben, met ondersteuning en kritische begeleiding vanuit het bedrijfsleven, kennis en ervaring uitgewisseld. Video-opnamen van praktijksituaties spelen daarbij een centrale rol. Resultaten worden gebruikt voor de training van leerkrachten en aanstaande leerkrachten.

Meer informatie over het project vindt u tevens hier.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

917.568,44 €

Projectlooptijd

1.10.2015 - 1.10.2018

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Berufskolleg Vera Beckers

Projectpartners

HAN University of Applied Science in Arnhem en Nijmegen, Hochschule Niederrhein, Fontys Hogeschool – De Nieuwste Pabo,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Fontys Hogeschool – De Nieuwste Pabo 0,00 €
HAN University of Applied Science in Arnhem en Nijmegen 42.890,17 €
Hochschule Niederrhein 52.320,88 €
Provincie Gelderland 68.817,63 €
Berufskolleg Vera Beckers 88.302,63 €
EFRE / EFRO 458.784,22 €
Provincie Limburg 68.817,63 €
MWIDE NRW 137.635,27 €