Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Projecten in beeld

INTERREG-PROJECT

DOOR NIEUWSGIERIGHEID LEREN

Projecten in beeld

Nieuwsgierigheid als drijvende kracht voor kinderlijk leren
Het INTERREG-project “Door Nieuwsgierigheid Leren” (DNL) wil de nieuwsgierigheid van kinderen meer ontwikkelen. Op basis van actuele onderzoeksresultaten zijn de projectpartners aan beide zijden van de grens bezig met het ontwikkelen van een grensoverschrijdend, innovatief concept met als doel pedagogisch medewerkers en leerkrachten te helpen bij het ontwikkelen van enthousiasme en interesse van Nederlandse en Duitse kinderen in natuurwetenschappen en techniek.

Enerzijds is dat afgestemd op de behoeften van de kinderen, op hun interesse voor natuurwetenschappelijke fenomenen en technische uitvindingen. Anderzijds is de economische ontwikkeling in het Duits-Nederlandse grensgebied op lange termijn afhankelijk van gemotiveerde en hoogopgeleide mensen in natuurwetenschappen en techniek.

Uit onderzoek is gebleken dat de interesse daarvoor al in de vroegste kinderjaren begint. Daar zet het project DNL zich voor in. Op basis van wetenschap en praktijk worden natuurwetenschappelijk- en technische lesstof uitgewerkt voor het gebruik van leerkrachten ter bevordering van de wetenschappelijke- en technische kennis van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar.

Werk aan de basis: grensoverschrijdende analyse van de leerplannen
Een eerste centraal onderdeel van het INTERREG-project is de analyse van zowel de Duitse als de Nederlandse curricula. Dat wil zeggen, een analyse naar het onderwijs van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, het curriculum van de studie van leerkrachten voor mbo-opleidingen, alsook het curriculum van de opleiding van pedagogen en leerkrachten aan hogescholen en universiteiten.

De onderwijsinhoud die voortkomt uit bovengenoemde analyse moet zorgen voor een oriëntatiekader voor de ontwikkeling van innovatieve, grensoverschrijdende onderwijsmaterialen voor pedagogische medewerkers en leerkrachten. Voorbeelden van deze innovatieve ontwikkelingen kunnen onder andere leervideo’s of leerwerkplaatsen zijn.

Videografie- meer dan alleen maar woorden
Het belangrijkste gedeelte van de leermaterialen die binnen het project ontwikkeld zullen worden, zijn video’s uit de praktijk, van scholen en kinderdagverblijven. Projectpartners moeten voor deze opnames nauw samenwerken met scholen en kinderdagverblijven in de grensregio. Duits- en Nederlandse onderwijsinstellingen, ondersteund door de projectpartners, werken films uit die voorbeelden tonen van geslaagde leer- en onderwijsprocessen op het gebied van natuurwetenschappen en techniek. In deze films worden verschillende methoden getoond om de belangstelling en het enthousiasme van kinderen op dit gebied te versterken en te bevorderen. Daarnaast wordt het videomateriaal ook ondertiteld, op die manier worden bestaande taalbarrières weggenomen.

Betrokken scholen en kinderdagverblijven bij het project kunnen zich in het grensgebied profileren door de focus op natuurwetenschappelijk en technisch onderwijs te leggen.

Uitwisselingsprogramma’s
Naast het te ontwikkelen videomateriaal, zet het project zich ook in voor uitwisselingsprogramma’s. Behalve deelnemende instellingen in het project, biedt het ook voor studenten van middelbaar- en hoger onderwijs mogelijkheden. Voor deze studenten is een uitwisseling op het gebied van natuurwetenschappelijk- en technisch onderwijs bedacht. Ook zet het project zich in voor de afstemming van curricula aan beide zijden van de grens. Verder wil het project de studenten ook bewustmaken van de potenties op de arbeidsmarkt in de grensregio en over de grens en biedt hiervoor ook individuele begeleiding aan studenten aan.

Vaksymposia
Naast de ondersteuning aan scholen en kinderdagverblijven die betrokken zijn bij het project, vinden er tijdens de projectlooptijd ook twee grote “vaksymposia” plaats. Dit geeft het project de mogelijkheid om de ontwikkelde leermethoden aan een brede publiek aan te bieden, zoals Duitse en Nederlandse leerkrachten, maar ook aan beleidsmakers of aan de wetenschap of politiek. Op deze manier wil het project het ontwikkelde videomateriaal introduceren als centraal onderdeel van toekomstige opleidingen voor leerkrachten en pedagogische medewerkers in de grensregio.

Wat maakt het project succesvol?
In het project “Door nieuwsgierigheid leren” werken vier projectpartners in de grensregio samen, die veel ervaring op het gebied van natuurwetenschappelijk- en technisch onderwijs hebben opgedaan en op dit gebied al lange tijd binnen nationale- en internationale netwerken actief zijn.

Het doel is, een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de grensregio als zogenoemde kwalificatiecentrum voor jonge leerkrachten in het natuurwetenschappelijk- en technisch domein. Een ander doel van het project is om beleidsmakers politiek en economisch bewust te maken van dit thema en een implementatie van natuurwetenschappelijk- en technische educatie te bewerkstellingen.

Het project “Durch Neugier Lernen/ Door Nieuwsgierigheid Leren” wordt gerealiseerd in het kader van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie, het MWEIMH NRW en de provincies Limburg en Gelderland.