Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Dynamic Borders an Rhein und Maas

Dynamic Borders aan Rijn en Maas

De Interreg-stuurgroep voor het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal heeft in september 2016 het grensoverschrijdende project Dynamic Borders goedgekeurd

Dynamische grenzen bieden kansen voor agrifood en toerisme
De gemeenten Weeze, Goch, Bergen, Gennep, Boxmeer en Cuijk werkten in het Interreg-project Dynamic Borders samen om de agrifoodbranche en de toeristische sector te stimuleren. Daarom waren ook het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, Agrobusiness Niederrhein e.V., Niederrhein Tourismus GmbH en het Toeristisch Platform Maasduinen en Venlo (bij de start van hert project Stichting Leisure Port) als institutionele partners, begeleiders en opdrachtnemers bij het project betrokken. Later kwamen hier nog Smaakparels (Noord-Limburg), Goei Leven (Land van Cuijk) en Genussregion Niederrhein bij.

Eén project, drie zwaartepunten
Als eerste werd geprobeerd om een grensoverschrijdend interlokaal agrifoodplatform op poten te zetten, waarbij uiteindelijk ca. 77 leden vanuit Nederlandse en Duitse bedrijven zich hebben aangesloten. Naast netwerkbijeenkomsten over diverse onderwerpen als mest, droogte en aardappelteelt en verschillende bedrijfsbezichtigingen wist het platform met succes bedrijven aan elkaar te koppelen. Doel daarvan was ervoor zorgen dat de bedrijven elkaar grensoverschrijdend zouden helpen bij de ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke technologieën. Een grensoverschrijdende bijeenkomst voor jonge boeren, ‘Future Farming’, moest als gevolg van de coronapandemie twee keer worden uitgesteld en uiteindelijk helemaal worden afgezegd. In een foodtruck van ROC de Leijgraaf boden studenten tijdens verschillende events in de zes gemeenten een zelf bedacht belegd broodje met streekproducten aan. Daarnaast werden 10.000 zakjes met zaden van typisch regionale wilde bloemensoorten als giveaways gemaakt en verspreid, om op die manier de verbondenheid van de regio te onderstrepen.

De tweede doelstelling van het project was om jongeren naar de regio te trekken. Hiervoor nam gemeente Bergen een stagebemiddelaar in dienst, die grensoverschrijdend aan de slag ging. Het plan was dat hij zou gaan samenwerken met het toen reeds bestaande stagebemiddelingsbureau in Boxmeer. Helaas is dat niet gelukt, omdat de opzet van dit stagebemiddelingsbureau veranderde. Het bureau koos ervoor om zich sterker te gaan richten op de bemiddeling van Nederlandse stagiair(e)s aan Nederlandse bedrijven. Internationalisering werd hierdoor bemoeilijkt. Desalniettemin heeft de stagebemiddelaar het in bijna twee jaar voor elkaar gekregen om 47 stagiair(e)s korte stages te laten lopen bij Nederlandse en Duitse bedrijven. Bovendien vond er een tiental uitwisselingen plaats tussen de medewerkers van de zes gemeenten aan beide zijden van de grens. Gedurende 1 tot 5 dagen maakten zij kennis met de werkzaamheden, werkwijze en taal van het buurland. Gedurende het project kon een netwerk van bedrijven, scholen, GrensInfoPunten en andere stage-instellingen worden opgezet. Als gevolg van de coronapandemie was het in de laatste 13 maanden van het project niet mogelijk om grensoverschrijdend stages te bemiddelen. Vanuit het oogpunt van het project werd een analyse over grensoverschrijdende stagebemiddeling gemaakt, die als hulpmiddel voor toekomstige projecten met een soortgelijk zwaartepunt moet dienen.

Het derde zwaartepunt werd gevormd door het toerisme in de projectregio. Naast agrifood is ook het toerisme een belangrijke economische sector voor de zes gemeenten. Om meer toeristen te trekken werd een uitgebreid pakket aan maatregelen vastgelegd. Het bestaande routenetwerk werd uitgebreid met tien nieuwe themaroutes, en er werden vijf oplaadpunten voor e-bikes geplaatst: vier aan Nederlandse en één aan Duitse zijde. Er werden diverse (meerdaagse) toeristische arrangementen ontwikkeld, die geboekt konden worden via 2-Land-Reisen (Niederrhein Tourismus). Daarnaast werd een overzichtskaart met knooppunten voor de projectregio ontwikkeld. Hierin stonden het culinaire aspect, gezond eten en agritoerisme centraal. Daarmee werd gezorgd voor een eenduidig profiel. Ook kinderen werden niet vergeten: in een kleur- en puzzelboek konden zij spelenderwijs kennismaken met de projectregio. Meer informatie over het toeristische aanbod en het kleur- en puzzelboek is in het Nederlands en Duits te vinden op de website van het project: www.dynamicborders.eu.

De coronapandemie heeft in de laatste 13 maanden van het project ervoor gezorgd dat vertraging ontstond, meetings en netwerkbijeenkomsten werden uitgesteld en afgezegd, en regelmatige bijeenkomsten van de stuurgroep en de werkgroepen niet konden plaatsvinden. Dit waren allemaal factoren die een negatieve invloed hadden op een aantal doelstellingen van het project.
Door dit initiatief werd er gedurende vier jaar in totaal 676.831,50 euro in de Euregio Rijn-Waal geïnvesteerd. De helft van de middelen stelde de Europese Unie uit het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland ter beschikking.

Het project werd in het kader van het INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland met €484.611,75 gesubsidieerd en door de EU, de provincies Noord-Brabant en Limburg en het ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen gecofinancierd. De gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze leverden samen met mkb-bedrijven uit de projectregio een bijdrage van € 192.219,75. Het project werd begeleid door het regioanele programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

726.831,50 €

Projectlooptijd

1.10.2016 - 31.3.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Gemeinde Weeze

Projectpartners

Stichting Leisure Port, Niederrhein Tourismus GmbH, Gemeente Bergen (L.), Gemeente Gennep, Gemeente Boxmeer, Gemeente Cuijk, Stadt Goch, Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk), Industriele Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, Agrobusiness Niederrhein e.V., Partnergruppe KMU (D/NL)(alt), Partnergruppe KMU (D/NL)(neu),

Project
Financiering

Financier Bedrag
Agrobusiness Niederrhein e.V. 0,00 €
Industriele Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg 0,00 €
Stichting Leisure Port 0,00 €
Gemeente Boxmeer 23.745,04 €
Partnergruppe KMU (D/NL)(alt) 0,00 €
Gemeente Gennep 23.745,04 €
Gemeente Cuijk 23.745,04 €
Niederrhein Tourismus GmbH 0,00 €
Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk) 0,00 €
Partnergruppe KMU (D/NL)(neu) 29.297,95 €
MWIDE NRW 64.603,97 €
Gemeente Bergen (L.) 23.745,04 €
EFRE / EFRO 299.091,67 €
Gemeinde Weeze 21.860,56 €
Provincie Limburg 32.301,99 €
Stadt Goch 23.745,04 €
Provincie Noord-Brabant 32.301,99 €