Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

eCo-Store

eCo-Store - Ontwikkeling van een digitaal platform ter bevordering van energie-efficiëntie in koelhuizen

In het eCoStore project wordt een digitaal platform ontwikkeld waarin diensten ter verbetering van energie-efficiëntie worden aangeboden aan bedrijven die behoefte hebben aan koelcapaciteit (opslag en transport). De doelgroep zijn Duitse en Nederlandse mkb‘ers uit de sectoren koelopslag, logistiek en agribusiness. Het doel is om de energie-efficiëntie van de koel- en vrieshuizen en transporten te verhogen door middel van samenwerking en de verdere ontwikkeling van voorheen onbenutte capaciteit. De vraag naar koelcapaciteit neemt toe, wordt seizoensgebonden bepaald en wordt steeds volatieler door de sterke groei op het gebied van onlinevoedselhandel. Capaciteit in de koelketen moeten daarom op een tijdsefficiënte, flexibele en economische manier beschikbaar worden gesteld. Grensoverschrijdende uitwisseling en samenwerking vormen de basis voor innovaties en daarmee de basis voor het concurrentievermogen van de regio.

Het eCoStore platform helpt door:
a) gebruik van synergieën in intelligente netwerken in beide landen
b) digitalisering van processen
c) efficiëntere benutting en delen van de bestaande capaciteit (shared economy)
d) gebruik van mechanismen om de schommelende vraag af te vlakken
e) creëren van een infrastructuur in de Euregio met een gunstige kostenstructuur

Een bedrijf kan geschikte en energiezuinige capaciteit (met kwaliteitsbewaking via het platform) huren of beschikbaar stellen aan de markt. Ook de capaciteit voor koeltransporten wordt in overweging genomen om in de grensregio zeer efficiënte bevoorradingsketens van te koelen goederen te organiseren. Daarnaast richt het platform zich op het flexibel inzetten van minder CO2-intensieve transportmiddelen voor de koeltransporten (Synchromodaliteit 4.0). Om het effect van eCoStore te vergroten ten opzichte van conventionele platformbenaderingen, wordt samengewerkt aan zowel de vraag- als aanbodzijde (partnerclustering).

Project
Informatie

Geplande projectkosten

946.482,00 €

Projectlooptijd

1.1.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Hochschule Niederrhein - University of Applied Science

Projectpartners

Fontys Hogeschool, Yookr B.V., Van Sambeeck Management Services (Coldstore Expertise Center), Eurofresh Logistics GmbH, Stockspots B.V., Cuppen Logistics, Coldstore Venray, Fresh Logistics Systems GmbH, Istia Software B.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Fresh Logistics Systems GmbH 4.678,00 €
Stockspots B.V. 101.131,00 €
Eurofresh Logistics GmbH 4.678,00 €
MWIDE NRW 132.592,00 €
Cuppen Logistics 4.035,00 €
Provincie Noord-Brabant 18.941,71 €
Yookr B.V. 56.860,00 €
Van Soest Coldstores Venlo B.V. 0,00 €
EFRE / EFRO 397.346,99 €
Istia Software B.V. 0,00 €
Fontys Hogeschool 13.504,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 75.766,87 €
Van Sambeeck Management Services (Coldstore Expertise Center) 2.800,00 €
Coldstore Venray 4.035,00 €
Provincie Limburg 37.883,43 €
Hochschule Niederrhein - University of Applied Science 92.230,00 €