Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

EMMA

Efficiënte, Maximale Methaanproductie uit Afvalstromen

In het EMMA project integreren CCS en FHM verschillende recent ontwikkelde vergistingsproces-sen die de efficiëntie en toepasbaarheid van vergisting verbeteren. Het proces begint met het scheiden van ingaande reststoffen. Vaste delen gaan naar de hydrolyse reactor (afbraak van grote koolstofstructuren zoals celluloses en eiwitten) waarbij onder optimale condities vetzuren en waterstof geproduceerd worden. De vloeibare delen uit het scheidingsproces gaan met opgelos-te suikers, eiwitten en vetten naar een vast bed vergister. Hier wordt uit deze suikers eiwitten en vetten in hoog tempo biogas (methaan en koolstofdioxide) gemaakt. De vetzuren uit de hydroly-sereactor worden eveneens in deze reactor omgezet naar biogas. Tot slot wordt het geproduceer-de waterstofgas in de vast bed vergister geïnjecteerd waardoor door methanisering (omzetting van waterstof en koolstofdioxide naar methaan) een groter aandeel methaan in het biogas ver-kregen wordt.

Het systeem werkt als één geïntegreerd geheel. Het biedt echter ook de mogelijkheid om de tussenproducten zoals vetzuren en waterstof voor directe toepassing te gebruiken.
Het systeem wordt gecompliceerder door het gebruik van meerdere reactoren en verschillende stromen. Dit heeft een kostprijsverhogend effect. Dit kan gecompenseerd worden door de ver-hoogde efficiëntie (meer biogas per ingaande hoeveelheid biomassa) en een aanzienlijke ver-kleining van het reactorvolume doordat de processen geconcentreerder (hydrolyse) of sneller (vast bed vergister) verlopen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

203.407,70 €

Projectlooptijd

1.7.2020 - 31.3.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Cornelissen Consulting Services BV

Projectpartners

Fachhochschule Münster,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 10.098,23 €
Provincie Overijssel 6.732,15 €
EFRE / EFRO 90.485,98 €
Cornelissen Consulting Services BV 41.838,71 €
Fachhochschule Münster 16.796,25 €
MWIDE NRW 16.830,38 €