Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

ENDOCARE

ENDOCARE

Het ENDO-CARE project richt zich op het herdefiniëren van de endoscopische zorg op de Nijmegen – Boxmeer-Neder Rijn- Roergebied –as via duurzame samenwerking en activiteiten binnen patiëntenzorg, training en onderwijs en productontwikkeling in de grensregio. De focus ligt hierbij op het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO).
Het ENDO-Care project is onderverdeeld in 3 onderdelen:

1. Patientenzorg
Zorg dicht bij huis. Vanuit regio Niederrhein worden patiënten met complexe endoscopieën doorverwezen naar het Roergebied, terwijl zij ook dichter in de buurt, in het Radboudumc kunnen worden behandeld voor bijvoorbeeld het verwijderen van grote poliepen in de dikke darm. Het Radboudumc verwijst met enige regelmaat complexe endoscopieen door naar UMCs in Nederland terwijl op kortere afstand tertiaire referentie centra in het Ruhrgebied zijn die op Europees topniveau presteren. Betere doorverwijzing over grenzen heen maakt dat patiënten dichter bij huis behandeld kunnen worden.

Uniforme patiënten verwijs informatie. Voor een goede onderlinge doorverwijzing is een uniform patiënten verwijsformat noodzakelijk waarin afspraken worden gemaakt voor een veilige overdracht. E-health. Om de patiëntgerichtheid en doelmatigheid van de zorg te verbeteren wordt er een applicatie ontwikkeld voor onderlinge verwijzing (in samenwerking met First 8) en het genereren van patiënt gerapporteerde uitkomstmaten als kwaliteit van leven en tevredenheid.

2. Training en onderwijs
Optimale endoscopische ingrepen vergen goede training en onderwijs van MDL artsen. Trainingen worden in het EVK, Radboud UMC en KLK gegeven. Echter, niet alle technieken kunnen overal geleerd worden. Bijvoorbeeld de POEM techniek kan in het EVK geleerd worden en niet in de andere ziekenhuizen. ESD kan niet in het KLK, PZB, MH geleerd worden. Therapeutische EUS niet in LKL en minder in EVK/EKE, maar wel in het Radboudumc. Om optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars expertise zullen er voor artsen in opleiding met als doel “geavanceerde interventie endoscopie” en verpleegkundigen onderlinge uitwisseling plaatsvinden tussen Duitse en Nederlandse klinieken. Daarnaast worden er periodieke gezamenlijke nascholingsavonden georganiseerd voor alle deelnemende klinieken en opleidingsplekken uitgewisseld.

3. Optimalisatie, innovatie en validatie endoscopgische technieken
Optimalisatie en validatie van EMR-procedure met een focus op poliepterugkomst (recurrence) en herkenning van een poliepterugkomst. Om poliepterugkomst te verkleinen is er recent een nieuwe techniek ontwikkeld door een gerenomeerde Australische MDL-kliniek. Zij hebben aangetoond dat als de randen van het wondvlak goed nabehandeld worden door „nabranden“ of tewel coagulatie, de poliepterugkomst met 50% wordt verlaagd. Deze techniek gaan we gezamenlijk invoeren en valideren. Daarnaast gaan we het litteken na de grote poliepverwijdering bestuderen door middel van beeldherkenning en onderzoeken of we poliepterugkomst kunnen onderscheiden van littekenweefsel met een normale coloscoop (onderzoeksgroep van Prof de With van de TU Eindhoven/ Philips).

Ontwikkeling van nieuw endoscopisch materiaal en ingrepen door samenwerking te bevorderen tussen ideeën van artsen en firma’s die deze producten ontwikkelen. Dit gaan we doen met de firma MTW-Endoskopie (Wesel) een betrouwbare en innovatieve partner met een goede status van dienst. Hiermee kunnen we onze kennis omzetten in (aanpassing van) producten en vice-versa wat uiteindelijk tot een betere zorg en ontwikkeling op het gebied van endoscopie gaat leiden. Nederland kent geen productie en ontwikkeling van endoscopie materialen maar heeft wel ervaring op het gebied van e-health en beeldherkenningstechnieken. Deze ontwikkelingen lopen snel in Nederland en zijn gemakkelijk te vertalen naar de Duitse situatie. Daarom is de samenwerking van de NL en D kant met First 8 en de TU Eindhoven/Philips zeer waarde vol.

Validatie en kosten effectiviteits berekeningen van bestaande endoscopische technieken: Er is een toenemende behoefte aan validatie van moderne endoscopische technieken. Opbrengsten (PRU, succes en kosten-effectiviteit) voor arts, patiënt en zorgverzekeraar, met name op de lange termijn zijn niet of nauwelijks bekend. Research banden met de producenten van endoscopische materialen en de tertiare verwijscentra Radboud UMC, EVK en UE (EKD) kunnen potentieel de ontwikkelingskwaliteit en snelheid verhogen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

577.603,02 €

Projectlooptijd

1.7.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Radboud Universitair Medisch Centrum

Projectpartners

Technische Universiteit Eindhoven, Stiftung Evangelisches Krankenhaus Dusseldorf, Maasziekenhuis Pantein BV , Katholisches Karl-Leisner-Klinikum - Wilhelm-Anton-Hospital, MTW Endoskopie W. Haag KG, Open HealthHub BV,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MWIDE NRW 15.711,00 €
Provincie Gelderland 15.711,00 €
Technische Universiteit Eindhoven 13.395,20 €
Radboud Universitair Medisch Centrum 146.390,40 €
EFRE / EFRO 288.801,82 €
Katholisches Karl-Leisner-Klinikum - Wilhelm-Anton-Hospital 0,00 €
Maasziekenhuis Pantein BV 0,00 €
Open HealthHub BV 0,00 €
MTW Endoskopie W. Haag KG 0,00 €
Stiftung Evangelisches Krankenhaus Dusseldorf 97.593,60 €