Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

euregio campus - Limburg / Niederrhein

euregio campus - Limburg / Niederrhein

Het project heeft als doel, de euregio rijn-maas-noord als een grensoverschrijdende onderwijs- en kennisregio zichtbaarheid te geven en ertoe bijdragen, de barrièrewerking van de grens verder te reduceren. De belangrijkste projectdoelen zijn:
– BOEIEN: De perceptie van de euregio rijn-maas-noord als aantrekkelijke vestigingslocatie voor scholieren en studenten moet vergroot worden.
– BINDEN: De voordelen van studeren in een grensregio zullen geïdentificeerd en verder ontwikkeld moeten worden. Aantrekkelijke grensoverschrijdende studiemogelijkheden moeten ontwikkeld en opengesteld worden voor studenten.
– VASTHOUDEN IN DE REGIO: De attractiviteit en zichtbaarheid van de euregio als mogelijk werk- en vestigingsklimaat voor afgestudeerden moet vergroot worden.

Deze doelen zullen bereikt worden met behulp van drie maatregelenpakketten:
1. Het eerste maatregelenpakket bestaat uit een ontwerp en implementatie van een gemeenschappelijk marketingconcept voor de euregionale onderwijs- en kennisregio.
2. Het tweede maatregelenpakket richt zich op het intensiveren van de samenwerking tussen de hogescholen op het gebied van onderwijs. Hier is het noodzakelijk om bestaande studie- en vervolgopleidingen en andere onderwijsvormen van beide bij het project betrokken hogescholen systematisch te vergelijken, snijpunten te identificeren en een gezamenlijk onderwijsaanbod te ontwikkelen.
3. De derde reeks maatregelen is bedoeld om de braindrain in de euregio te verminderen en om te zetten in een braingain. Dit omvat analytische maatregelen, maatregelen om matchmaking tussen afgestudeerden en regionale bedrijven (met name het MKB) te verbeteren, en maatregelen om de perceptie van de euregio rijn-maas-noord als aantrekkelijke werk- en vestigingslocatie voor afgestudeerden te verbeteren.

Het innovatieve aan het project is de nauwe interactie en vervlechting tussen de drie geschetste maatregelenpakketten. Samen moeten zij ertoe bijdragen dat de doelstellingen bereikt worden.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.802.277,23 €

Projectlooptijd

1.1.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Hochschule Niederrhein - University of Applied Science

Projectpartners

Fontys International Business School Venlo, Stadt Krefeld, WFMG - Wirtschaftsförderung der Stadt Mönchengladbach GmbH, Gemeente Venlo, WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, Stadt Mönchengladbach,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Stadt Mönchengladbach 0,00 €
Hochschule Niederrhein - University of Applied Science 144.076,73 €
WFMG - Wirtschaftsförderung der Stadt Mönchengladbach GmbH 48.613,12 €
Provincie Limburg 270.341,58 €
EFRE / EFRO 901.138,62 €
Gemeente Venlo 48.353,12 €
MWIDE NRW 270.341,58 €
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 0,00 €
Stadt Krefeld 48.353,12 €
Fontys International Business School Venlo 71.059,36 €