Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

GIP ermn 2020

GrensInfoPunt ermn 2020

Om de grenseconomie te laten groeien is een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt van groot belang. Naast onvoldoende kennis van de taal en verschillen in sociale zekerheid- en belastingstelsels vormt ontbrekende of onvolledige informatie hieromtrent een van de grootste mobiliteitsobstakels op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Om dit te verbeteren zijn de GrensInfoPunten (GIP’s) langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens opgezet. Met hun brede expertise ondersteun(d)en de GIP’s werkgevers en werknemers bij individuele vraagstukken over werken en werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context en lever(d)en zij een belangrijke bijdrage aan het vervagen van de landsgrenzen.

Door de coronacrisis zagen we helaas dat de grens weer een issue werd. De coronamaatregelen van de afzonderlijke landen leidden tot knelpunten, veel onduidelijkheden en stress bij werknemers en werkgevers.
De door de Staatskanzlei NRW opgerichte Taskforce tussen Duitsland, Nederland en België (deze wordt gevoed met informatie vanuit de werkgroep (het Coronacrisisteam), waaraan ook de GIP’s deelnemen) heeft menig knelpunt onder de aandacht gebracht bij de ministeries. Voor velen werd er een oplossing gevonden. Als er (helaas) geen oplossing gecreëerd werd, dan werd wel duidelijkheid verstrekt richting werknemers en werkgevers.

De coronacrisis heeft wel een boost gegeven aan de bekendheid van de GIP’s. Ook de komende jaren zullen de GIP’s zich blijven inzetten voor werknemers en werkgevers opdat de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en dus ook de grenseconomie verder groeien kan.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

189.207,85 €

Projectlooptijd

1.1.2020 - 31.5.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

euregio rhein-maas-nord

Projectpartners

Leden van de euregio rijn-maas-noord,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Leden van de euregio rijn-maas-noord 0,00 €
Provincie Limburg 28.381,18 €
euregio rhein-maas-nord 53.373,49 €
MWIDE NRW 28.381,18 €
EFRE / EFRO 94.603,92 €