Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

GIP EUREGIO

GrensInfoPunt EUREGIO: Beschikbaarstelling van informatie aan grenspendelaars

Om de grenseconomie te laten groeien is een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt van groot belang. Het beschikbaar stellen van informatie aan zowel werkgevers als werknemers speelt daarbij een beslissende rol. Naast onvoldoende kennis van de taal en verschillen in sociale zekerheid- en belastingstelsels vormt ontbrekende of onvolledige informatie hieromtrent een van de grootste mobiliteitsobstakels op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Om deze informatievoorziening te verbeteren is er tussen 2015-2017 langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens een netwerk van GrensInfoPunten (GIP’s) ontstaan. Met hun brede expertise ondersteunen de GIP’s werkgevers en werknemers bij individuele vraagstukken over werken en werkgelegenheid in een grensoverschrijdende context.
In het kader van het project GIP EUREGIO werd het aanbod van het GrensInfoPunt verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Het uitgangspunt hierbij was het ‘Click-Call-Connect’ principe: het één-op-één-gesprek veronderstelt een voorafgaand digitaal respectievelijk telefonisch of groepsadvies. Met het oog op de veranderde conjuncturele situatie was het aanbod ook meer gericht op het adviseren en begeleiden van werkgevers, studenten en stagiairs. Daarnaast werd het netwerk van GIPs verder ontwikkeld, met name op het gebied van kwaliteitszorg en het uitbouwen van de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van marketing. In het kader van deze samenwerking is onder meer een gezamenlijke marketingstrategie ontwikkeld.
Door de coronacrisis konden vele activiteiten sinds maart 2020 niet worden uitgevoerd. Maar het GIP EUREGIO hield de persoonlijke dienstverlening in stand via advies per mail en telefoon. De Website www.grensinfo.eu ging fungeren als hét centrale punt van informatie rond de gevolgen van COVID-19 op wonen, werken, studeren en ondernemen in grensoverschrijdende context. Knelpunten werden via een crisisteam doorgegeven aan de betrokken ministeries en via een nieuwsbrief/update aan regionale stakeholders meegedeeld. Na afloop van het project zullen het GIP EUREGIO en de andere GIP’s worden voortgezet met financiering buiten INTERREG om.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.015.366,05 €

Projectlooptijd

1.2.2019 - 31.5.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

EUREGIO

Project
Financiering

Financier Bedrag
Regio Twente 64.645,64 €
EFRE / EFRO 498.808,82 €
Provincie Overijssel 74.821,43 €
Kreis Steinfurt 16.061,65 €
Provincie Gelderland 74.821,43 €
Regio Achterhoek 20.052,12 €
Gemeente Hardenberg 11.173,32 €
Landkreis Emsland 7.980,94 €
MWIDE NRW 99.761,67 €
EUREGIO 15.284,23 €
Kreis Borken 35.614,96 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 28.930,92 €
MB Niedersachsen 49.880,95 €