Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

GIP Extra ERW

GIP Extra ERW

Om de grenseconomie te laten groeien is een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt van groot belang. Het beschikbaar stellen van informatie aan zowel werkgevers als werknemers speelt daarbij een beslissende rol. Naast onvoldoende kennis van de taal en verschillen in sociale zekerheid- en belastingstelsels vormt ontbrekende of onvolledige informatie hieromtrent een van de grootste mobiliteitsobstakels op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Om deze informatievoorziening te verbeteren is er tussen 2015-2017 langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens een netwerk van GrensInfoPunten (GIP’s) ontstaan. Met hun brede expertise ondersteunen de GIP’s werkgevers en werknemers bij individuele vraagstukken over werken en werkgelegenheid ineen grensoverschrijdende context. Het project GIP Extra ERW beoogte het aanbod en de diensten van het GrensInfoPunt binnen de Euregio Rijn-Waal verder teontwikkelen en te professionaliseren. Het uitgangspunt hierbij was het click-call-connect-principe: het één-op-één-gesprek veronderstelt een voorafgaand digitaal resp. telefonisch of groepsadvies. Met het oog op de veranderde conjuncturele situatie zal het accent in de dienstverlening meer op de advisering en begeleiding van werkgevers komen te liggen. Het netwerk van de GIP’s werd na de implementatiefase vanaf 2020 worden doorontwikkeld met bijzondere aandacht voor kwaliteitsborging en verdere uitbouw van de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Op regionaal niveau ging het GIP Euregio Rijn-Waal aan belanghebbende partijen op de arbeidsmarkt expertsessies aanbieden. Deze hebben tot doel het grensoverschrijdend delen en vergroten van kennis te bevorderen en de uitwisseling te coördineren. Informatie delen en verspreiden over inhoud en waardering van (beroeps-) opleidingen kreeg hier een prominente plek. Ook de afstemming tussen partijen en andere grensoverschrijdende INTERREG-arbeidsmarktprojecten werd in het kader van een klankbordgroep gecoördineerd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

421.919,37 €

Projectlooptijd

1.1.2020 - 31.5.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Euregio Rhein-Waal

Projectpartners

Sociale Verzekeringsbank, Agentur für Arbeit Wesel, Deutsche Rentenversicherung Rheinland, UWV Werkbedrijf Achterhoek , Deutscher Gewerkschaftbund,

Project
Financiering

Financier Bedrag
UWV Werkbedrijf Achterhoek 12.724,29 €
Provincie Noord-Brabant 11.804,96 €
Sociale Verzekeringsbank 10.088,54 €
Provincie Limburg 5.902,48 €
Agentur für Arbeit Wesel 12.724,29 €
Deutscher Gewerkschaftbund 12.724,29 €
Euregio Rhein-Waal 21.197,86 €
Deutsche Rentenversicherung Rheinland 12.724,29 €
EFRE / EFRO 187.977,04 €
Provincie Gelderland 31.692,93 €
MWIDE NRW 56.393,11 €