Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

GPT Bad Nieuweschans 2017+

GPT Bad Nieuweschans 2017+

Het grensoverschrijdende politieteam in Bad Nieuweschans heeft zich bewezen. Een uitgebreide werking, in het bijzonder de doelgerichte informatieaansturing als bestanddeel, zal de werking van het GPT nog effectiever maken.

Het gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken, beveiligde datalijnen en de implementatie van digitale verbindingen tussen de politiediensten van beide landen zijn nodig voor operationele werk. Een betere samenwerking tussen de betrokken veiligheidsdiensten in het grensgebied op basis van informatiesturing (verzamelen, veredelen en controle) is naast een haalbaarheidstudie voor de aansluiting van speciale technische ulpmiddelen en het gebruik als een gemeenschappelijke informatiecentrum, doel van het project.

De meerwaarde voor de economie en bevolking in de Ems-Dollart-Regio is logisch: De uitgebreide politie-coöperatie doet een essentiële bijdrage aan het verhogen van de veiligheid in het programma-gebied. De gezamenlijk efficiënt en effectief te gebruiken verbindingsstrukturen tussen de Nederlande en Duitse politie gaat veel verder als de gebruikelijke „normale“ politiele samenwerking. De daardoor verkregen betere criminaliteitsbestrijding brengt altijd een verhoging van de veiligheid in de regio met zich mee.
Naast het in het kostenoverzicht opgevoerde uitgaven voor het project, stellen de betrokken partners personeel ter beschikking (9 medewerkers GPT en 1 medewerkers Informatiesturing). Verder worden andere uitgaven voor de normale bedrijfsvoering van het GPT niet in rekening gebracht (werking van zendmasten, techniscnetwerk, …) als deze niet als kosten voor het projekt in de co-financiering aangereikt zijn. Het aandeel van de deelnemende partners bij de totale kosten van het project bedragen hier enkele miljoenen euro’s.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

424.369,12 €

Projectlooptijd

1.1.2017 - 31.3.2021

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Polizeidirektion Osnabrück

Projectpartners

Bundespolizeidirektion Hannover, Koninklijke Marechaussee / District Noord-Oost / MPC 33 K,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Polizeidirektion Osnabrück 48.037,04 €
Koninklijke Marechaussee / District Noord-Oost / MPC 33 K 39.489,28 €
Bundespolizeidirektion Hannover 64.312,49 €
EFRE / EFRO 151.838,81 €