Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Grenzübergreifende Ökologische Verbindung / Grensoverschrijdende ecologische verbinding

Grensoverschrijdende ecologische verbinding B.L. Tijdenskanaal - Lethe - Brualer Schlot

Het project ‘Grensoverschrijdende ecologische verbinding’ loopt tot juni 2021 en beoogt de ontwikkeling van een grensoverschrijdende ecologische verbindingszone, met als doel de natuurgebieden rond de Ruiten Aa en de Westerwoldse Aa in Nederland te verbinden met het watersysteem en de natuurgebieden langs de Eems in Duitsland. Hierdoor ontstaat er een robuust, grensoverschrijdend natuurnetwerk waarin Europees beschermde soorten als otter, bever en ringslang zich kunnen verplaatsen.

Door relatief eenvoudige inrichtingsmaatregelen in het tussengelegen gebied kunnen hier de natuurwaarden worden verstrekt. Op deze wijze ontstaat in oost-west richting een aaneengesloten lint van watergebonden gebieden als ‘ecologische schakel’ tussen de Nederlandse natuurgebieden in Westerwolde en de Eems in Duitsland. Er ontstaat een robuust, grensoverschrijdend netwerk van “gewone” en Natura 2000 natuurgebieden. Naast een ecologische inrichting zal worden onderzocht of er in hetzelfde tracé ook een recreatieve route kan worden ingepast. Gezien de ligging van enkele oude verdedigingswerken (‘schansen’) in het gebied zou dit mogelijk een aantrekkelijke wandelroute kunnen opleveren.

Door de samenwerking in het project tussen Duitse en Nederlandse partijen vindt kennisuitwisseling en -ontwikkeling plaats; Nederlandse partijen leren in het project van de Duitse aanpak en omgekeerd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

870.765,00 €

Projectlooptijd

1.1.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Provincie Groningen

Projectpartners

Prolander, Landkreis Leer Stabsstelle Ehrenamt, Landkreis Emsland, Gemeinde Rhede (Ems), Unterhaltungsverband 104, Landesfischereiverband Weser Ems e.v., Naturschutzstiftung Emsland, Waterschap Hunze en Aa's, Sportvisserij Groningen Drenthe (voorm. Hengelsportfederatie), Gemeente Westerwolde, Staatsbosbeheer, Angelsportverein Rhede (Ems) e.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Gemeinde Rhede (Ems) 0,00 €
Programma Landelijk Gebied Groningen 130.515,00 €
EFRE / EFRO 435.000,00 €
Landkreis Emsland 0,00 €
MB Niedersachsen 100.000,00 €
Sportvisserij Groningen Drenthe (voorm. Hengelsportfederatie) 0,00 €
Naturschutzstiftung Emsland 30.000,00 €
Prolander 0,00 €
Landesfischereiverband Weser Ems e.v. 0,00 €
Waterschap Hunze en Aa's 50.000,00 €
Landkreis Leer Stabsstelle Ehrenamt 5.000,00 €
Staatsbosbeheer 10.000,00 €
Angelsportverein Rhede (Ems) e.V. 250,00 €
Gemeente Westerwolde 5.000,00 €
Unterhaltungsverband 104 5.000,00 €
Provincie Groningen 100.000,00 €