Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Healthy Building Network

Healthy Building Network: Business cases for healthy buildings

Aan de basis van dit project ligt het feit dat er steeds meer belangstelling is voor het onderwerp „gezondheid“ en dat men zich steeds meer bewust wordt van de effecten van gebouwen op mensen.

Dankzij een nauwe samenwerking heeft de euregio rijn-maas-noord (euregio rmn) de kans gegrepen om als een van de eerste regio’s een bepalende rol te spelen op het gebied van innovaties ten opzichte van gezonde omgevingen in gebouwen.

Het project is tevens al een antwoord op het politieke beleid dat de nadruk legt op de onderwerpen gezondheid, innovatie, grensoverschrijdende samenwerking en circulaire economie.

De te behalen doelstellingen zijn veelzijdig en worden als volgt omschreven:

  • – Wetenschappelijke onderbouwing (incl. business case) van de impact van gezondheidsfactoren in gebouwen op de productiviteit van mensen.
  • – Actieve uitwisseling van kennis en gedachten met kmo/mkb-bedrijven aan beide kanten van de grens met het oog op de volgende onderwerpen: circulariteit, cradle to cradle, gezondheid en de hiermee verbonden financiële aspecten.
  • – Innovaties in de euregio rmn voor kmo/mkb-bedrijven stimuleren om te komen tot gezonde en circulaire materialen/systemen en dienstverleningen.
  • – Sterke positionering van de euregio rmn als kennisregio op het vlak van innovatie en circulariteit in combinatie met gezondheid.
  • – Dankzij een toenemend besef bij opdrachtgevers moet er een snellere afkeer komen van schadelijke materialen (bijv. asbest) in bestaande gebouwen.
  • – Gebruikmaken van materialen en dienstverleningen in gebouwen binnen de euregio rijn-maas-noord.

Samengevat betekent dit dat er een innovatief, duurzaam en grensoverschrijdend ecosysteem op het gebied van het circulaire bouwen moet komen, waarmee de euregio rijn-maas-noord zich kan profileren op het gebied van materialen, systemen en dienstverleningen voor gezonde gebouwen.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.595.087,18 €

Projectlooptijd

1.12.2017 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Gemeente Venlo

Projectpartners

WFMG - Wirtschaftsförderung der Stadt Mönchengladbach GmbH, WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH, C2C ExpoLAB, Universiteit van Maastricht, Te ondersteunen MKBers, WFG Kreis Viersen mbH , Bluehub B.V., Blue Engineering B.V., Driesenaar, Driesenaar & Harps V.O.F.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
WFG Kreis Viersen mbH 86.417,12 €
Provincie Limburg 286.885,90 €
EFRE / EFRO 1.297.543,59 €
C2C ExpoLAB 124.751,98 €
Driesenaar & Harps V.O.F. 0,00 €
Blue Engineering B.V. 51.109,76 €
Driesenaar 3.214,63 €
Gemeente Venlo 83.017,02 €
WFMG - Wirtschaftsförderung der Stadt Mönchengladbach GmbH 53.121,11 €
Universiteit van Maastricht 62.904,11 €
Bluehub B.V. 24.357,60 €
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 84.878,46 €
Te ondersteunen MKBers 150.000,00 €
MWIDE NRW 286.885,90 €