Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Nachrichten - Nieuws

Nachrichten - Nieuws

Op velerlei terrein is er een gebrek aan communicatie, informatie en kennis over hoe de wereld aan de andere zijde van de grens in elkaar zit. Lokale en Regionale Media richten zich vooral op het nieuws dat zich binnen de grenzen van het verzorgingsgebied afspeelt. Buiten het eigen verzorgingsgebied wordt nauwelijks gekeken. Zowel de traditionele media (tv, radio en print) als de sociale media berichten nauwelijks over de grensoverschrijdende journalistiek. Dat belemmert de autonome groei van het onderlinge contact. Verbetering van de grensoverschrijdende communicatie is echter een belangrijke voorwaarde voor de versterking van de culturele, maatschappelijke en economische samenhang m.b.t. grensoverschrijdende berichtgeving en journalistiek in het grensgebied.

Dit project zorgt voor samenwerking tussen een aantal mediaorganisaties en optimaliseert de wederzijdse informatie en communicatiestromingen in het grensgebied en de samenleving van de Kreis Kleve, het Rijk van Nijmegen en de Achterhoek ondersteund, na een aanloopperiode van dit pilotproject, wordt er werk gemaakt van de grensoverschrijdende nieuwsvoorziening en euregionale onderwerpen. Het streven is dat de media organisaties aan weerszijden van de grens in toenemende mate het grensover-schrijdende perspectief onderdeel laten zijn van hun nieuwsgaring, storystelling en reportages.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

693.357,83 €

Projectlooptijd

1.7.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8

Projectpartners

Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Kleve e.V., Stichting Streekomroep RN7,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Stichting Waalstad Media 0,00 €
EFRE / EFRO 346.678,91 €
Stichting Regionaal Mediacentrum REGIO8 146.837,67 €
Veranstaltergemeinschaft für lokalen Rundfunk im Kreis Kleve e.V. 98.448,13 €
Stichting Streekomroep RN7 101.393,12 €