Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Net(z)werk+

Net(z)werk+

Binnen Net(z)werk+ worden kleine grensoverschrijdende activiteiten in het Noordelijke programmagebied geïnitieerd en ondersteund. De regionale programmapartners (provincies Drenthe, Fryslan en Groningen, het land Niedersachsen en de EDR) willen grensoverschrijdende activtiteiten bundelen, de politieke doelstellingen en de gezamenlijke onderwerpen van het structuurbeleid oppakken en nieuwe contacten leggen en kansrijke thema’s bewerken.

Daarbij zullen de verschillende maatregelen vooral gericht zijn op de onderwerpen in het zwaartepunt “socio-culturele en territoriale cohesie”, maar ook de netwerkactiviteiten voor initiatieven in de prioriteitsassen van het zwaartepunt “innovatie en technologietransfer” bevorderen. Dit overkoepelend aspect moet vooral ook een voorbereiding van netwerken en projecten van de prioriteit 1 bevorderen en staat duidelijk centraal in dit kaderproject.

De inhoud van de activiteiten kan (conform het Samenwerkingsprogramma en de “Strategie No(o)rd”) betrekking hebben op volgende onderwerpen:
• Ontmoeting tussen burgers en netwerkvorming tussen gemeentes
• Onderwijs en arbeidsmarkt
• Uitdagingen voor het landelijk gebied
• Demografische ontwikkeling/ krimp
• Socioculturele samenwerking
• Natuurlijk en cultureel erfgoed
• Groene infrastructuur en biodiversiteit
• Klimaatbescherming en reductie van CO2-uitstoot
• Openbare orde en veiligheid
• Bedrijfsleven, wetenschap en innovatie

De afzonderlijke deelprojecten kunnen met maximaal 50% (als EU-aandeel) uit INTERREG worden gefinancierd, waarbij de som van het aandeel echter op maximaal €25.000,- is begrensd. Tijdens de uitvoering van het project moet een brede deelname van Nederlandse en Duitse partners plaatsvinden die actief worden betrokken. Meer informatie van het aanvragen van steun voor kleine activiteiten vindt u op de website van Net(z)werk+ of hier.


Naar project (externe link)

Project
Informatie

Geplande projectkosten

7.550.000,00 €

Projectlooptijd

1.6.2015 - 30.9.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

Regionale Partner D+ NL (kaderprojecten),

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Drenthe 150.000,00 €
Provincie Fryslân 150.000,00 €
Provincie Groningen 150.000,00 €
Regionale Partner D+ NL (kaderprojecten) 2.475.000,00 €
MB Niedersachsen 450.000,00 €
Eems Dollard Regio 0,00 €
EFRE / EFRO 3.375.000,00 €