Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

NOC / NOV

Noorderlijk Orkest Collectief

NOC/NOV bestaat uit (jonge) musici uit Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) en Noordwest-Duitsland (Oldenburg/Ostfriesland), die op grond van veeleisende kwaliteitscriteria worden geselecteerd middels regionale audities. Het verenigt heel talentvolle jonge musici uit de EDR in een EU orkest van hoog niveau dat de culturele grenzen overstijgt.

NOC heeft een unieke rol gespeeld bij het bevorderen van de interculturele dialoog en wederzijds respect en begrip door middel van cultuur. Met zijn activiteiten fungeert het als cultureel ambassadeur van INTERREG Deutschland-Nederland door de schijnwerpers te richten op de rijkdom en diversiteit van de Duitse en Nederlandse culturen en op opkomende talenten. Tevens draagt het grensoverschrijdende samenwerkingsverband bij aan de ontwikkeling van werkwijzen en methodieken waar uiteindelijk weer andere organisaties in het grensgebied en daarbuiten gebruik van kunnen maken.

Deze groep uitzonderlijke jonge musici heeft samengewerkt om een bijzonder hoog orkestniveau te realiseren en zo profileert het NOC zich als een uniek orkest in Europa.
Nu de EU wordt geconfronteerd met talrijke uitdagingen en behoefte heeft aan een hechtere band met haar burgers, heeft het NOC een nog belangrijkere rol te spelen om de Europese kernwaarden uit te drukken, mensen te verbinden via klassieke muziek en de jongere generatie in de Eems-Dollard-regio te bereiken door jonge beoefenaars van klassieke muziek met een verschillende achtergrond met elkaar in contact te brengen middels concerten, uitwisselingen, workshops, etc.

De NOC-partners zijn professionele organisaties met een lange en rijke historie. Door een langdurige samenwerking aan te gaan wordt een constant hoog niveau van musiceren, een groot bereik en continuïteit van NOC gewaarborgd.

Door de NOC-lancering te koppelen aan het European Youth Music Festival in mei 2018 is een groot publiek bereikt van ruim 6.000 bezoekers en bijzonder veel pers.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

452.303,99 €

Projectlooptijd

1.1.2018 - 31.3.2019

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Cultuur Kwartier Sneek

Projectpartners

Noordelijk Orkestrale Manoeuvres KamerFilharmonie Der Aa, Musikschule der Stadt Oldenburg,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Musikschule der Stadt Oldenburg 3.550,00 €
EFRE / EFRO 197.186,66 €
Cultuur Kwartier Sneek 248.507,33 €
Noordelijk Orkestrale Manoeuvres KamerFilharmonie Der Aa 3.060,00 €