Alles over Interreg VI

INTERREG VI

Interreg

Deutschland-Nederland

Rahmenprojekt Priorität I+II ermn

Kaderprojekt Prioriteit I+II ermn

Binnen het kaderproject worden kleinere (‘people-to-people’-)activiteiten in het gebied van de euregio rijn-maas-noord ondersteund. Deze activiteiten hebben als doel dat enerzijds de socioculturele en territoriale cohesie wordt versterkt in het grensgebied, anderzijds worden ook ondernemers gestimuleerd en ondersteund om op het vlak van innovatie grensoverschrijdend samen te werken. De initiatieven worden voor max. 50% van de subsidiabele kosten gesubsidieerd, waarbij er een plafond geldt van max. 25.000 euro aan EU-middelen. Bij elke activiteit moeten Nederlandse en Duitse partners samenwerken.

De focus van deze kleinere grensoverschrijdende activiteiten ligt op het socioculturele vlak vooral op het gebied van de versterking van netwerken, ontmoeting, van elkaar leren en het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Op het vlak van innovatie kunnen de initiatieven ook gezien worden als een springplank voor corporaties om samen grensoverschrijdende innovatieve verkenningen uit te voeren, die als aanloop voor grotere projecten in prioriteit 1 van het INTERREG V A programma kunnen dienen.

Meer informatie over het aanvragen en uitvoeren van activiteiten tot maximaal € 25.000 subsidie vindt u hier.

Meer informatie over het aanvragen en uitvoeren van zogenoemde ‘miniprojecten’ (tot maximaal € 1.000 subsidie) vindt u hier.

Meer informatie over kleinere activiteiten in het gehele programmagebied van INTERREG Deutschland-Nederland vindt u hier.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

5.146.935,00 €

Projectlooptijd

1.7.2015 - 31.12.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

euregio rhein-maas-nord

Projectpartners

D und NL Organisationen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MWIDE NRW 400.967,50 €
euregio rhein-maas-nord 0,00 €
Diverse initiatiefnemers D (kaderprojecten) 937.500,00 €
Diverse initiatiefnemers NL (kaderprojecten) 937.500,00 €
Provincie Limburg 400.967,50 €
D und NL Organisationen 0,00 €
EFRE / EFRO 2.470.000,00 €